Concentratie oefeningen vanuit beweging
06 november 2022 

Concentratie oefeningen vanuit beweging

Concentratie oefeningen vanuit beweging.

Onderstaand hebben we drie oefeningen beschreven om de concentratie te bevorderen. Deze oefeningen kunnen gedaan worden tussen de lessituaties binnen klassenverband. Veel kinderen hebben deze beweging nodig om vervolgens weer met een helder brein aan een nieuwe lestaak te beginnen. 

De drie concentratie oefeningen zijn:

  1. Concentratie oefening Pinkelen.
  2. Concentratie oefening Duimen.
  3. Concentratie oefening Vlinderen.

Beelddenken en concentratie oefeningen.

Deze concentratie oefeningen zijn oefeningen om fit en energiek te kunnen leren. De oefeningen sluiten naadloos aan bij de informatieverwerking van Beelddenken. En tegelijkertijd voelt de leerling zich sterker en daardoor ontstaat meer zelfvertrouwen en reduceert faalangst.

Wat is het doel van de concentratie oefeningen?

Het doel van de concentratie oefeningen is het bevorderen van de concentratie. En tegelijkertijd bevordert de oefening de samenwerking van de linker- en rechterhersenhelft en de samenwerking van de ogen.

Wanneer gebruik je de concentratie oefeningen?

Deze oefeningen kunnen klassikaal worden gedaan tussen de verschillende lestaken. De oefeningen kunnen ook thuis worden gedaan tussen de huiswerktaken. De oefeningen bevorderen de concentratie.

Tip: Doe één van de oefeningen voor het maken van een toets. De leerling zal helder en ontspannen aan de toets beginnen.

Oefening 1.

Concentratie oefening Pinkelen

Hoe gaat deze oefening?

Je zet de duim tegen de wijsvinger . Doe dit met beide handen tegelijk.
Daarna tik je met de duim:

  •  tegen de wijsvinger
  • dan tegen de middelvinger
  • dan tegen de ringvinger 
  • en dan de pink.
  • en maak de beweging weer terug pink, ringvinger, middelvinger en wijsvinger.

 Herhaal deze bewegingen een aantal keer. Zie onderstaande instructiefilm. In de instructiefilm laat ik een moeilijkere variant zien. Doe de variant pas als de oefening soepel verloopt.

Oefening 2.

Concentratie oefening Duimen.

Hoe gaat deze oefening?

Je zet de duim van je rechterhand tegen de wijsvinger van je linkerhand. En ga nu met de duim van je linkerhand naar de wijsvinger van je rechterhand.

Herhaal deze bewegingen een aantal keer. Zie onderstaande instructiefilm.

Oefening 3 

Concentratie oefening Vlinderen.

Hoe gaat deze oefening?

Beweeg je rechterarm met de hand naar de tegenovergestelde (linker)schouder. Daarna beweeg je de linkerarm naar de rechterschouder. Je armen zijn nu gekruist.
 Ga nu `vlinderen` met de handen. Dit betekent de handen om en om optillen.
Zie onderstaande instructiefilm.

Wanneer gebruik je de oefening vlinderen?

Deze oefening kan klassikaal worden gedaan tussen de verschillende lestaken.  Of doe deze oefening na lestaken op de computer. De ogen kunnen weer even lekker ontspannen na het beeldschermgebruik. Daarnaast zorgt deze oefening weer voor energie bij nieuwe lestaken door de beide hersenhelften te stimuleren. Dit is ook een fijne oefening om voor het starten van een toets te doen. De oefening zorgt voor rust en zelfvertrouwen.

Veel concentratie en beweegplezier!

Anneke Bezem