Tien studietips voor pubers

Tien studietips voor pubers

Onderstaande tien tips geven de pubers houvast om te leren en huiswerk te maken. Een puber wil wel, maar weet vaak niet hoe.

Tip 1

Herhalen is belangrijk om iets te leren.

Herhalen is de sleutel van het leren. Het is dus belangrijk om lesstof te herhalen. Onthoud: vaak kort leren is beter dan in één keer lang leren.

Hoe werkt herhalen lesstof precies?

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat als je zes dagen achter elkaar leert en herhaalt, ken je de lesstof.
De eerste dag leer je 15 minuten. Je weet dan al 30% van de lesstof.
De tweede dag herhaal je de lesstof in 11 minuten. Je beheerst nu 45% van de lesstof.
De derde dag gebruik je 8 minuten om de lesstof te herhalen. Na de derde dag beheers je 60% van de lesstof.
De vierde dag herhaal je nog maar 6 minuten. Je weet nu al 77% van de lesstof.
De vijfde dag herhaal je weer de lesstof en ben je na 4 minuten al klaar. 82% beheers je nu al!
De zesde dag is de laatste dag dat je de lesstof herhaalt. Dit duurt 3 minuten.

Je kent dan 90% van de lesstof.

De oplossing is dus regelmatig herhalen!
In een tijdsbestek van zes dagen leer je in totaal 47 minuten en ken je 90% van de lesstof.
In de leergrafiek (foto) zie je het beeld van de herhalingsprocedure.

leergrafiek

 Tip 2

Wissel maken en leren af.

Het is verstandig om het maken van huiswerk af te wisselen met het leren van huiswerk. Zo heeft je brein even tijd om het geleerde netjes `op te bergen` in je brein.
Voor je aan je huiswerk begint, kijk je wat je precies moet maken en wat je moet  leren.
Plan op dat moment waar je mee begint en de verdere volgorde.

Tip 3

Houd regelmatig pauzes bij het maken van je huiswerk.

Je kunt je ongeveer 45 minuten concentreren op je huiswerk. Daarna heeft je brein even `rust` nodig om alles een plaats te geven in je geheugen.
Het is dus verstandig om na 45 minuten KORT te pauzeren.
Maar… pauze betekent niet meteen je mobiele telefoon pakken om berichtjes te beantwoorden. Dan heeft je brein nog geen rust om het geleerde netjes op te bergen in het geheugen.
Hetzelfde geldt voor `even` een spelletje op de computer doen.

Wat doe je wel in de pauze?

Om te zorgen dat je echt even je brein rust geeft, kun je bijvoorbeeld een kopje thee maken. Of een klein stukje met de hond wandelen. Het is ook fijn voor je brein om tot rust te komen  door naar muziek te luisteren.

Let op dat het maar een korte pauze hoeft te zijn; 5 à 10 minuten.

Tip 4

Houd tijdig op met leren van een toets.

Ga niet tot de laatste minuut door met leren! Je brein heeft tijd nodig om het geleerde netjes op te bergen in je brein. Pas dan kun je de informatie tijdens een toets weer terughalen.
Gebruik de herhalingsstrategie die is uitgelegd bij Tip 1.

Tip 5

Leer niet twee dezelfde soort vakken achter elkaar.

Als je start met het vak Duits, ga daarna dan niet met het vak Engels aan de slag. Het zijn allebei taal-vakken. Er kan dan makkelijk verwarring ontstaan. Dus maak bijvoorbeeld je wiskunde opgaven na het vak Duits. En na wiskunde start je met Engels.

Blijf bovenstaande tips ook toepassen:

  • regelmatig pauzes houden
  • herhalen
  • maken en leren afwisselen

Zorg er voor dat je bij het maken van je huiswerk afwisseling aanbrengt bij het leren en maken van je huiswerk.

tien studiedtips voor pubers

Tip 6

Begin met het moeilijkste bij huiswerk maken.

Als je start met het maken van je huiswerk, kijk dan welk vak je het moeilijkste vindt. Start met dit vak.
En eindig met het vak dat je makkelijk afgaat.

Waarom?

Het vak dat je lastig vindt, kost je meer energie dan het vak dat je makkelijker afgaat.
Als je start met je huiswerk ben je nog redelijk fris en kun je meer energie leveren om moeilijke zaken op te lossen of om te onthouden.

Na enige tijd raakt je brein `vol` en kun je niet meer zo helder nadenken en problemen op lossen. Vandaar dat regelmatige pauzeren ook belangrijk is.

tien studietips voor pubers

Tip 7

Zorg voor voldoende nachtrust.

Een derde van de tijd dat we leven besteden we aan slapen. Slapen is heel belangrijk voor een mens. Terwijl we slapen hebben de hersenen de rust en de tijd om orde te scheppen.
De hersenen zijn net een computer.
De hersenen zetten alle binnengekomen informatie netjes op een rij.
Binnengekomen informatie die niet belangrijk is, wordt door middel van dromen opgeruimd.

Dromen ruimen spanningen op.

Alle spanningen die we overdag oplopen,  worden ’s nacht door middel van dromen opgeruimd. Dat is maar goed ook, anders zouden onze hersenen niet meer goed functioneren.

Slapen repareert het lichaam.

Tijdens de slaap regenereert het lichaam. Dat wil zeggen dat het lichaam de cellen repareert die beschadigd zijn.

Let op: Hersenen ijlen nog een tijdje na tijdens de slaap. Dus alles wat je leert vlak voor het slapen gaan, onthoud je beter.

Acht uur slapen

Het is belangrijk dat je minimaal acht uur slaap krijgt. Zet je mobiel uit naast je bed! Nog beter: laat je mobiel in de woonkamer liggen.

Onthoud: Acht uur slapen, zestien uur waken! 

Ga voor jezelf eens na of jij aan acht uur slaap komt. Breng verandering aan als je minder uren slaap krijgt. Je zult merken dat je effectiever leert en makkelijker de lesstof onthoudt bij voldoende slaap.

Tip 8

Bewegen geeft een beter geheugen

Om het overzicht te houden over wat je doet is het belangrijk dat de beide hersenhelften goed samenwerken.
Beide hersenhelften verwerken informatie gelijktijdig maar op een verschillende manier.
De linkerhersenhelft verwerkt informatie voornamelijk op tijd en volgorde. 
We noemen dit simpel gezegd taaldenken. De rechterhersenhelft verwerkt informatie voornamelijk gelijktijdig. Dit noemen we beelddenken. Een beelddenker verwerkt zijn informatie vanuit de rechterhersenhelft.

Als je regelmatig fietst, loopt en sport kun je de beide hersenhelften beter laten samenwerken tijdens het leerproces. Dit is handig want dan kun je tegelijkertijd praten en lopen, denken en rondkijken, maar ook schrijven en tegelijkertijd luisteren naar de docent.

Brein Balans ontstaat door bewegen!

studiedtips voor pubers

Wij gebruiken de kruislooppassen tussen het leren en maken van huiswerk om de linker- en rechterhersenhelft te activeren en te laten samenwerken.

Hoe gaat de kruislooppas?

Tik met de rechterhand de linkerknie aan terwijl je de linkerknie optilt.
Tik daarna met de linkerhand de rechterknie aan terwijl je rechterknie optilt.

Doe deze kruislooppassen tijdens de korte pauzes bij het leren en maken van je huiswerk.

Linker- en rechterhersenhelft

De rechterkant van het lichaam wordt gecontroleerd en geactiveerd door de linkerhersenhelft en de linkerkant van het lichaam wordt gecontroleerd en geactiveerd door de rechterhersenhelft.

Omgekeerd activeert en controleert de linkerhersenhelft de rechterkant van het lichaam en de rechterhersenhelft de linkerkant van het lichaam.

matien studie tips bij beelddenken

Beide hersenhelften samenwerken.

Om het overzicht te houden over wat je doet is het belangrijk dat de beide hersenhelften samenwerken.
Beide hersenhelften verwerken informatie gelijktijdig maar op een verschillende manier.
De linkerhersenhelft verwerkt informatie op tijd en volgorde vanuit de analyse.

De rechterhersenhelft verwerkt informatie vanuit het geheel naar de analyse.

Soepele samenwerking van de rechter- en linkerhersenhelft.

Het geïntegreerd kunnen omgaan met informatie is een levenslang proces. Daar is een goede samenwerking van de hersenhelften voor nodig. Dit bereiken we door bewegen, zoals fietsen, zwemmen, sporten in het algemeen, maar ook door de kruislooppassen.
De kruislooppassen kunnen in het klaslokaal, maar ook in jouw kamer waar je huiswerk maakt, worden gedaan.

De geïntegreerde mens kan beide hersenhelften tegelijkertijd gebruiken en daardoor tegelijkertijd praten. lopen, denken en rondkijken. Hij kan schrijven en tegelijkertijd lezen wat hij schrijft.

Tip 9

Voor een beelddenker is begrijpen is beter dan stampen.

Voor een beelddenker is het belangrijk dat hij inzicht heeft in de lesstof. Een beelddenker wil de lesstof begrijpen. Pas dan kan hij de lesstof leren en onthouden.
Als je de lesstof niet begrijpt, vraag dan bij je docent om uitleg. Begrijp je de lesstof dan nog niet, vraag dan of de docent het op een andere manier kan uitleggen.

Pas als je de lesstof begrijpt, kun je de lesstof leren!

Tip 10

Gebruik zoveel mogelijk zintuigen bij leren.

Maak gebruik van zoveel mogelijk zintuigen bij het leren. Benut minimaal drie leeringangen/zintuigen.

Als je leest, lees dan hardop. Op deze manier komt de lesstof ook via de oren (auditief) binnen.

Maak een tekening (met verschillende kleuren) bij de lesstof. Hierbij benut de visueel-ruimtelijke leeringang, die bij een beelddenker goed ontwikkeld is.

Leer tijdens beweging van de kruislooppassen. Dan benut je de leeringang van het `doen` (kinesthetische).

Je zult merken dat je makkelijker leert met gebruik van meerdere leeringangen/zintuigen.

Doe je voordeel met bovenstaande studietips!

Ik wens je veel leerplezier!

Meer tips en informatie over Beelddenken en Voortgezet Onderwijs?
Het ebook Beelddenken en Voortgezet Onderwijs   geeft antwoord over beelddenken, praktische tips voor ouders en leerkrachten.

 EXTRA: 5 opkikkers bij leren.

tien studiedtips voor pubers

Anneke Bezem