Tien tips voor ouders bij beelddenken
10 september 2023 

Tien tips voor ouders bij beelddenken

Tien tips voor ouders bij Beelddenken.

Hoe kan ik mijn Beelddenker begeleiden?

Ik krijg regelmatig mails van ouders die meer willen weten over Beelddenken. `Heb je tips voor ons als ouder om mijn Beelddenker te begeleiden?` 

Omdat het onderwijs vaak niet aansluit bij de informatieverwerking van een Beelddenker, vindt een Beelddenker school niet meer leuk. Hij gaat met buikpijn naar school. Of hij ontwikkelt langzaam een faalangst doordat hij zich onbegrepen voelt en dom. Daarom deze 10 tips voor ouders om handvatten te hebben om vanuit de talenten hun Beelddenker te kunnen begeleiden.

Wat is beelddenken?

Bebeelddenken taaldenkenelddenken is een oorspronkelijk denkproces, een zintuiglijk waarnemen. Taaldenken is een aangeleerd proces, dat door de talige maatschappij gestimuleerd en ontwikkeld wordt.

De onderwijslesmethoden zij voornamelijk gericht op taaldenken.

Hoe verwerkt een beelddenker zijn informatie?

Een beelddenker verwerft en verwerkt zijn informatie vanuit het geheel, al associërend naar de oplossing/antwoord. Een taaldenker doet dat heel anders.

Een taaldenker verwerft en verwerkt zijn informatie vanuit de analyse netjes op volgorde naar het antwoord/oplossing. Het onderwijs sluit beter aan bij taaldenken.

Tien tips bij Beelddenken voor ouders om hun beelddenker te steunen.

Tip 1. Bied de Beelddenker veel structuur en duidelijke regels

Het beelddenken veroorzaakt bij het kind veel associaties. Dit geeft chaos in zijn hoofd.
Structuur en duidelijke regels geeft de Beelddenker een kader en houvast in zijn chaotische, associatieve wereld. Help je kind door als ouders veel structuur en duidelijke regels te bieden.

Tip 2. Geef korte, gestructureerde opdrachten

Het is belangrijk dat ouders de Beelddenker korte, gestructureerde opdrachten geeft. Je bent als ouder geneigd om meerdere opdrachten te geven. Bijvoorbeeld: ‘Ga naar boven douchen, je pyjama aandoen en je tanden poetsen.‘ De kans is groot dat het kind beneden komt zonder gedoucht te hebben en zijn pyjama niet heeft aangedaan, maar dat het kind alleen zijn tanden heeft gepoetst. Bij de opdracht van de ouder zag het kind de beelden voor zich en had in zijn beleving al gedoucht en zijn pyjama aangedaan; dus gaat het kind alleen de tanden poetsen.

Tip 3. Laat het kind je aankijken bij instructies

Beelden gaan voor taal bij Beelddenken. Een beelddenker is auditief zwak (luisteren); daarom is het belangrijk dat het kind geluid ‘ziet’. Als je als ouder het kind instructies geeft, laat het kind je dan aankijken.

Tip 4. Een beelddenker kan zich moeilijk aan tijden houden

Beelddenkers  hebben moeite met het verwerken van seriële informatie (tijd en volgorde). Een beelddenker  kan zich daardoor moeilijk aan de tijd houden. Als een beelddenker om zes uur thuis moet zijn om te eten, zal hij vaak te laat zijn. Het overkomt de beelddenker doordat hij niets met tijd heeft. Probeer een ijkpunt te vinden. Bijvoorbeeld: ‘Als het licht van de lantaarnpalen aangaan, moet je naar huis komen`. Je geeft nu een beeld bij de afspraak van tijd. Dit sluit aan bij Beelddenken.

Tip 5. Een beelddenker heeft een beperkte woordenschat

Je ziet bij beelddenken een beperkte woordenschat. Zij verwerven en verwerken informatie immers via beelden. Op grond van hun beelden komen beelddenkers tot conclusies, waarbij een grote woordenschat niet belangrijk is. In het bijzonder woorden waar moeilijk een beeld bij te maken is, worden helemaal niet opgeslagen. Neem bijvoorbeeld het woord democratisch. Wat voor beeld maak je daarbij?

tien tips voor ouders bij beelddenken

Wat kun je doen om de woordenschat te vergroten?

Onderstaande oefeningen bevorderen het taalgevoel en de woordenschat:

Oefening 1: Spelen met taal

Speel als ouder met taal met je kind. Bijvoorbeeld als je in de auto rijdt of aan tafel met elkaar eet. Maak een spel van ‘Wat rijmt er op hand…’, kant, mand, zand,…` Of zoek twee woorden met dezelfde betekenis zoals boot en schip, maar ook andersom één woord met twee betekenissen zoals ‘kussen’. Deze oefening geeft veel plezier en bevordert de taal.

Oefening 2: Woordenschat vergroten

Door een synoniemenschriftje met je kind te maken, ontwikkel je op een effectieve manier de woordenschat. Koop een leuk schrift. Verdeel elke bladzijde verticaal in twee kolommen. Elke dag wordt er uit de krant of van een nieuwsapp drie woorden gekozen die het kind niet begrijpt. Links op de bladzijde wordt het woord geschreven dat het kind moeilijk vindt. Achter het woord wordt de betekenis van het woord opgeschreven. Het kind zoekt zelf de betekenis op in een (digitaal) woordenboek.

Voordelen:

  1. vergroten woordenschat
  2. bevordert lezen
  3. lezen van actueel nieuws
  4. verbetert de spelling

Tip 6. Het is voor een beelddenker lastig een verhaal op volgorde te vertellen.

Een beeld heeft geen begin en geen eind. Een verhaal wel.
Een beelddenker moet leren de beelden achteraf te vertalen in woorden. Het is voor de beelddenker lastig om een goed samenhangend verhaal te vertellen. Zij beginnen vaak midden in een gebeurtenis te vertellen. Het verhaal heeft geen kop en geen staart. Om een verhaal op volgorde te leren vertellen,  kun je ’s avonds de dag doornemen met het kind zodat het kind leert om gebeurtenissen chronologisch te vertellen. Begeleid het kind daarin. Laat het kind de gebeurtenis eerst tekenen en dan vanuit het geheel van de tekening het verhaal vertellen. Deze manier sluit aan bij zijn manier van informatieverwerking.

Tip 7. De beelddenker bevindt zich in zijn beeld

Beelddenkers bevinden zich  in gedachten in het beeld. Als zij een rij stoelen achter elkaar hebben gezet als trein en `in de trein gaan zitten` , zit de beelddenker ook ‘echt’ in de trein.
Wanneer ze onverwacht gestoord worden in hun spel, kan dat resulteren in hevige reacties en/of driftbuien. Geef als ouder op tijd aan wanneer zij ‘uit de trein moeten stappen’ om bijvoorbeeld te eten. Dat voorkomt een heleboel ellende.

Tip 8. Een beelddenker heeft een zwak tijdsbesef

Een beelddenker heeft een zwak tijdsbesef en vaak moeite met klokkijken. Als ouder kun je door middel van leuke, korte spelletjes tijdsbesef bevorderen. Laat de beelddenker eerst eens ervaren hoe lang een minuut is (ongeveer 60 tellen). Gebruik daarbij een stopwatch. Maak er een spel van. Het kind houdt één minuut zijn mond dicht en als hij denkt dat de minuut om is, mag hij praten of opspringen.
Met een kookwekker wordt het spelelement nog spannender! Uitbouwen naar twee minuten enz.
Als het tijdsbesef een beetje op gang komt, kan de ouder de volgende vragen stellen:
‘Hoeveel minuten eet je bij het avondeten? Hoeveel minuten douch je?‘, enz. Je zult verrassende antwoorden krijgen.

Tip 9. Een beelddenker laat vaak een zwakke concentratie zien

Beelddenkers laten vaak een zwakke concentratie zien. De beelddenker wil het geluid zien omdat het kijken voor het horen gaat.

Een effectieve concentratie-oefeningen

Pinkelen’; tik met de duim beurtelings de wijsvinger, de middelvinger, de ringvinger, de pink, de ringvinger, de middelvinger, de wijsvinger aan. Doe deze oefening een aantal keren achter elkaar met beide handen tegelijk.

Tip 10. Mijn Beelddenker voelt zich onzeker binnen het onderwijssysteem. Wat kan ik doen?

Ondersteun lesstof met tekeningen, mindmaps en grafieken. Met andere woorden: maak een beeld bij taal.

Een beelddenker leert anders, vanuit het geheel naar de kern.

Twee gratis posters die werken vanuit het geheel. Speciaal ontwikkeld voor de beelddenker.

Rekenposter: Het geheel van rekenen in één overzicht.

De Beeld en Brein rekenposter is handig voor de beelddenker omdat hij het overzicht van de basis van rekenen in één beeld ziet. De poster geeft een overzicht van tafels, breuken, getalinzicht…en nog veel meer!

Download GRATIS de Beeld en Brein rekenposter.

Letterboten poster: Letters en klanken in één overzicht.

De poster letterboten geeft het overzicht van alle letters en klanken in één beeld. De letters en klanken staan mooi gestructureerd in de boten.

Download de GRATIS Beeld en Brein poster Letterboten.

Geniet vooral van onze Beelddenkers met hun bijzondere talenten!

 

Anneke Bezem
Marjon Lugthart