Dopamine is nodig om te leren.

Dopamine is nodig om te leren.

Wat is dopamine?

Dopamine is een neurotransmitter. Neurotransmitters zijn signaalstoffen om zenuwcellen met elkaar te laten communiceren.
De neurotransmitter dopamine is nodig om te leren en het geheugen optimaal te laten functioneren. Zonder dopamine kunnen we niet leren.

Hoe kunnen we er voor zorgen dat er extra dopamine wordt aangemaakt?

Succeservaringen zorg voor meer dopamine. Als de leerling succeservaringen heeft, zal er extra dopamine worden aangemaakt. Meer dopamine zorgt voor betere geheugenfuncties.

Succeservaring zijn belangrijk!

Het is dus belangrijk dat de leerling met plezier leert vanuit zijn talenten en mogelijkheden. Pas dan kunnen zijn geheugenfuncties optimaal werken!
Benut als leerkracht de talenten van de beelddenker.
Het is verstandig om `zelf ontdekkend` uit te leggen aan een beelddenker.

Wat bedoelen we met `zelf ontdekkend` uitleggen?

Met `zelf ontdekkend` uitleggen bedoelen we dat de leerling zelf de regels ontdekt, bijvoorbeeld bij spelling, breuken, enz.

De leerkracht geeft sturend uitleg, zodat de leerling zelf de regels kan ontdekken en succeservaringen ervaart.
Door positieve feedback en complimenten zal de leerling dopamine aanmaken.
Het is belangrijk dat de leerkracht de beelddenker zijn talenten leert ontwikkelen en gebruiken. Op deze manier benutten we niet alleen de talenten van de beelddenker maar ook de kracht van dopamine.

Lesgeven vanuit het geheel.

Een beelddenker werkt vanuit het geheel. De meeste lesmethode werken vanuit de kern naar het geheel, vanuit de analyse naar het geheel. Dit sluit niet aan bij Beelddenken.
Een beelddenker werkt vanuit het geheel al associërend en analyserend naar de kern. Een andere manier dus.

Laat beelddenkers werken vanuit mogelijkheden en talenten. Dat geeft beelddenkers de vrijheid om de eigen talenten meer te ontplooien en vanuit kracht te leren.
De leerling zal zich gewaardeerd voelen en genieten van het leerproces.

Een beelddenker wil wel leren!

Een beelddenker is nieuwsgierig en wil van nature graag leren.
De leerling zal intrinsieke motivatie ontwikkelen om zijn eigen talenten te benutten in het onderwijsleerproces. Er ontstaat een maximale dopamineafgifte.

(faal)angst gebruikt juist dopamine.

Bij (faal)angst wordt er extra dopamine gebruikt. Dopmanie is namelijk de grondstof voor adrenaline. Als er veel dopmanie wordt gebruikt door de faalangst, zal er minder dopamine zijn voor de geheugenfuncties.

Om Beelddenkers te begeleiden in het onderwijsleerproces is het belangrijk dat de leerling zijn talenten ontdekt en verder ontwikkelt. Daarnaast is het belangrijk dat de beelddenker zijn mogelijkheden leert kennen en benutten. Pas dan kan de beelddenker vanuit vertrouwen werken.
De beelddenker kan dan de dopamine benutten voor de geheugenfuncties en niet kwijt raken aan faalangst.


Door bewegen meer dopamine aanmaak.

Waarom is bewegen belangrijk?
Ten eerst omdat bewegen niet alleen goed is voor de conditie maar ook voor de cognitie (denk-leerproces).
Neuronale systemen in het brein die betrokken zijn bij motoriek hebben grote overlap met de neuronale systemen die een rol spelen bij cognitie.
Ten tweede maken we door bewegen meer dopamine aan.
Laat kinderen veel bewegen tussen de lessen door op school.
Bewegen zorgt voor aanmaak van dopamine. Meer dopamine betekent betere geheugenfuncties.

Leren vanuit beweging.

Laat kinderen leren vanuit beweging. Twee vliegen in één klap. Meer dopamine aanmaak en betere denk-leer-processen.

Samengevat

Het is belangrijk dat een leerling zijn talenten kan ontwikkelen tijdens het onderwijsleerproces. Hij moet vertrouwen voelen van de leerkracht en steun ervaren door opbouwende, positieve feedback. Pas dan kan de leerling volledig laten zien wat zijn mogelijkheden zijn. Sturend onderwijs is hierbij belangrijk, dit betekent zo les geven dat de leerling de regels zelf ontdekt en de problemen vanuit zijn eigen leersysteem kan en mag oplossen.

Daarnaast is beweging heel belangrijk. Tussen de leertaken beweegoefeningen, maar ook LEREN VANUIT BEWEGING!

Wil je ideeën om te leren vanuit beweging? Het GRATIS e-book bevat de volgende onderdelen:

  • Waarom Beelddenken in Beweging?
  • Letters lopend spellen
  • Letters spellen
  • Tafel in kruispatroon
  • Tafel ballen
  • Wil je ook beelddenkers kunnen coachen?

Ja, ik wil het e-book downloaden!

Veel leer- en beweegplezier!

Team Beeld en Brein

Anneke Bezem
Marjon Lugthart