NIEUW: weekaanbieding e-books
Ontdek de WEEKaanbieding

Page content

article content

Tien Tips bij Beelddenken voor leerkrachten uit basisonderwijs

Tien tips bij beelddenken voor leerkrachten uit het basisonderwijs

We geven tien tips bij Beelddenken voor leerkrachten uit het basisonderwijs waarmee de beelddenker al behoorlijk wordt geholpen binnen hetien tips bij beelddenken voor leerkrachten in het basisonderwijst onderwijs. Binnen het onderwijs hebben de beelddenkers het lastig omdat het onderwijs grotendeels aansluit bij de informatieverwerking  van een taaldenker. Binnen het onderwijs wordt voornamelijk les gegeven vanuit de kern stapje voor stapje naar het geheel; de oplossing.
Een beelddenker leert anders. Beelddenken is een oorspronkelijk denkproces, een zintuiglijk waarnemen. Taaldenken is een aangeleerd proces, dat door de talige maatschappij gestimuleerd en ontwikkeld wordt. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat we vanaf het vierde jaar een voorkeur ontwikkelen voor één van beide cognitieve stijlen.

Een beelddenker verwerkt zijn informatie vanuit het geheel al associërend naar de kern met een voorkeur voor beelden.

Een taaldenker verwerkt zijn informatie vanuit de kern, stap voor stap naar het geheel met een voorkeur voor taal.

Tien tips bij Beelddenken voor leerkrachten om de beelddenker te ondersteunen vanuit zijn talenten.

Tip 1.

Probeer aan te sluiten bij de informatieverwerking van de beelddenker.
Een beelddenker werkt vanuit het geheel al metriekposter-associërend naar de oplossing met een voorkeur voor beelden.  De meeste lesmethoden werken stapje voor stapje op tijd en volgorde naar het geheel. Dan raakt de beelddenker gedesoriënteerd. Leg eerst het geheel uit en van daaruit ga je terug naar de details. Een goed voorbeeld is onze Beeld en Brein Metriek poster. Je gaat vanuit het geheel van het Metriek stelsel naar bijvoorbeeld meter en centimeter. Houd in de gaten dat een beelddenker op inzicht en doorzicht werkt, pas dan `doorziet` hij de lesstof en kan de lesstof begrijpen.

De poster is gratis te downloaden onder aan dit blog.

Tip 2.

Een beelddenker leert op inzicht en doorzicht en zelf ontdekkend. Wat bedoelen we daarmee?
Een voorbeeld is het aanleren van de tafels. Leg eerst uit wat een tafel is. Een beelddenker zal meteen aan een tafel denken waar hij aan zit. Hij mist dan de verdere uitleg omdat de beelddenker wordt afgeleid; hij raakt gedesoriënteerd.
Begin met de inzichtelijke uitleg dat tafelsommen bestaan uit herhaald optellen. Schrijf bijvoorbeeld de tafel van twee uit op het bord, doe dat met herhaald optellen.

2=2
2+2=4
2+2+2=6
enz.

De beelddenker zal nu zelf ontdekken dat dit korter kan. Dit noem we `zelf ontdekkend` uitleggen. Een beelddenker wil de lesstof doorzien en begrijpen, pas dan kan hij leren!

Tip 3.

Bied de beelddenker structuur en duidelijke regels.
Het is verstandig om veel structuur en duidelijke regels te geven. Dit geeft de beelddenker een kader en houvast in zijn chaotische, associatieve wereld.

Tip 4.

Geef enkelvoudige opdrachten.
Het is belangrijk dat de Beelddenker korte gestructureerde opdrachten krijgt. Een week- of dagtaak is te veel omvattend.
Ga de enkelvoudige opdrachten wel uitbreiden naar meerdere opdrachten. Het is de bedoeling dat de beelddenker leert omgaan met een dagtaak en daarna met een weektaak.

Tip 5.

Een beelddenker is auditief zwak.
Laat het kind je aankijken als je instructie geeft. Het is belangrijk dat hij het geluid `ziet`. Omdat hij het geluid wil `zien`, zal hij ook naar het geluid kijken. Dit uit zich in een zwakke concentratie.

Tip 6.

Gebruik ter ondersteuning van de uitleg van lesstof beelden en kleuren.
Beelddenkers werken op overeenkomsten en kijken niet naar verschillen. De beelddenker kijkt vanuit een helicopterview naar de lesstof en zoekt naar overeenkomsten. Hij zoekt niet naar verschillen. Probeer de uitleg met kleur te ondersteunen en de verschillen met kleur aan te geven.

Titien tips bij beelddenken voor leerkrachten in het basisonderwijsp 7.

Gebruik de kinesthetische leeringang.
Wat bedoelen we daarmee? Bied de leerstof aan door middel van doen en leren in bewegen. Dit sluit prima aan bij de informatieverwerking van een beelddenker. Wil jij ook leerlingen laten leren vanuit beweging? Misschien is de Into Bounce Coach Zicht op Bewegen iets voor je.

 

Tip 8.

Gebruik minimaal drie leeringangen bij het leren van nieuwe lesstof.
De leeringangen bestaan uit: visueel (zien), auditief (horen), tactiel (voelen), motorisch (bewegen) en ritmisch (muziek, stampen, klappen). Probeer minimaal drie leeringangen te gebruiken. We noemen dit multifunctioneel intrainen.

Tip 9.

Een beelddenker heeft een helder verstand, je mag iets van hem verwachten. Een gestructureerde begeleiding, waarvan de beelddenker zelf de resultaten kan zien, werkt motiverend en zal hem belonen voor zijn grote inzet. Daardoor zal hij `succeservaringen` hebben. Het enthousiasme zal toenemen en de onzekerheid zal afnemen.
Nel Ojemann zei altijd: `Liefdevol disciplineren!`, een beelddenker heeft een helder verstand, je mag iets van hem verwachten.

Tip 10.

Leer de beelddenker teksten te leren vanuit het geheel.
De tien tips bij beelddenken voor leerkrachten in het basisonderwijsBeeld en Brein® Leerstrategie komt tegemoet aan de manier van informatie verwerken van de beelddenker. De beelddenker kan vanuit zijn talenten leren. De Beeld en Brein Leerstrategie kent twee technieken, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en ook complementair aan elkaar zijn. De twee technieken bestaan uit: inzicht in de tekst met een vaststaand kleurenpatroon en effectief leren met een bijbehorende gestructureerde Mindmap. Wetenschappelijk onderzoek laat een duidelijke verbetering zien  van tekstbegrip en het leren van teksten. De verbetering zien we niet alleen bij Beelddenken maar ook bij Taaldenken. We spreken in het Wetenschappelijk onderzoek van Visual Method, a two-step procedure; the color markup (kleurenpatroon) en the mapping technique (Mindmap).

Wil je als leerkracht deze Methode ook inzetten in je klas en daardoor de talenten van alle leerlingen benutten? Je leert deze Leerstrategie in de opleiding Beeld en Brein® Coach .

Ik hoop dat de tien tips bij beelddenken voor leerkrachten in het basisonderwijs inzicht hebben gegeven in de informatieverwerking van de beelddenker.

Ik wens je veel succes met onze beelddenkers!

Anneke Bezem

Download direct de GRATIS Beeld en Brein metriek poster.