Problemen met Breuken bij beelddenken
09 mei 2022 
in Rekenen

Problemen met Breuken bij beelddenken

Problemen met Breuken bij beelddenken

Zeven is toch groter dan vier?! En nu is 1/7 kleiner dan ¼! Dat geeft problemen met breuken bij beelddenken. De beelddenker raakt gedesoriënteerd.

Beelddenken en het begrip breuken

Een beelddenker komt meestal rond het 9e jaar in aanraking met het begrip breuken bij rekenen.
Rond deze leeftijd beheerst een beelddenker in het algemeen het hoeveelheidsbegrip van een getal. Daar bedoel ik mee dat een kind de hoeveelheid begrijpt die bij een getal hoort. Dus bij 8 auto's hoort het getal 8. En 8 knikkers heeft dezelfde hoeveelheid als 8 auto's.

Laten we eens kijken naar de hoeveelheid van het getal zes.

De beelddenker bekijkt de hoeveelheid van zes ijslolly’s tegenover dezelfde hoeveelheid van zes vliegtuigen vaak vanuit gevoel en beeld.

Voor beelddenkers is dit ontzettend lastig omdat het beeld bij zes ijslolly’s  kleiner is dan het beeld van zes vliegtuigen. Zes ijslolly’s kun je op je hand leggen en zes vliegtuigen niet!!!

Hoeveelheidbegrip is lastig voor een beelddenker

Pas als een beelddenker het juiste hoeveelheidbegrip heeft, kunnen we overstappen naar de breuken.

Breuken is een nieuwe rekenwereld

Met het aanleren van breuken stappen beelddenkers een nieuwe getallenwereld binnen. Dit geeft verwarring. De beelddenker had net het hoeveelheidbegrip dat het getal zeven is groter dan het getal vier. En nu is 1/7 kleiner dan 1/4!

Een beelddenker raakt gedesoriënteerd bij breuken

1/7 kleiner dan ¼! Dat geeft een heel ander beeld voor de beelddenker. Zeven is toch groter dan vier?! Hier begint de desoriëntatie al bij de beelddenker.

Wat is nodig om breuken te begrijpen?

Als de kinderen overstappen van de natuurlijke getallen 1, 2, 3, 4…enz. naar de breuken, stappen we een nieuwe rekenwereld binnen.

Hoe is het rekenveld bij breuken

We gaan hele getallen breken. Het getal één was het kleinste getal. Maar nu komt er een heel rekenveld bij tussen nul en één. Het kind gaat nu kennismaken met nieuwe eenheden en gehelen.

Hoe leren beelddenkers omgaan met breukentaal?

De kinderen moeten hun analyse aanspreken. Dat is lastig voor een beelddenker. Een beelddenker werkt vanuit het geheel en niet vanuit de analyse, kleine stukjes. Dus laten we de breuken leren vanuit breken, vouwen en verdelen.

Problemen met breuken door beelddenken; laten we starten met het uitgaan van één.

We gaan uit van één.

problemen met breuken bij beelddenken

We kijken naar een concreet voorbeeld vanuit het handelen.
In onze praktijk starten we vaak met een mandarijn. Met een mandarijn werken we vanuit het 3D beeld. Met een plaatje van een taart of een pizza op papier werken we vanuit 2D. Voor een beelddenker is het makkelijker om vanuit het 3D beeld te werken.

We leggen breuken uit met een gehele mandarijn

De beelddenker mag een mandarijn pellen. We starten dus met één geheel. De beelddenker laat de mandarijn heel, dus breekt er nog geen partjes uit.

problemen bij breuken

Hoeveel delen ontstaan er vanuit het geheel?

We gaan de partjes vanaf de bovenkant losmaken. Er vallen een aantal partjes naar buiten. De beelddenker ziet en ervaart dat de mandarijn van één geheel naar tien stukjes gaat.

breuken en beelddenken
We zijn nu in de rekenwereld tussen nul en één terechtgekomen.
Vanuit deze handeling bouw je verder aan het begrip breuken. En…ga je spelen met het begrip breuken.

Uitleg en opbouw in het e-book Breuken Breken.

Op verzoek van veel ouders maar ook leerkrachten heb ik een boek geschreven over breuken leren in relatie met beelddenken.
In dit E-book over breuken leg ik de opbouw uit voor het aanleren van breuken. Deze opbouw past bij de informatieverwerking van beelddenken.


Rekenregels bij breuken

Verder leg ik de rekenregels uit van de breuken. Misschien handig om het geheugen op te frissen voor ouders die hun beelddenker willen helpen.

Naar e-book Breuken Breken € 7,50.

Ik wens jullie veel rekenplezier met de breuken!

Anneke Bezem

wat is beelddenken