Beelddenkers tellen vanuit het geheel
18 maart 2020 

Beelddenkers tellen vanuit het geheel

Beelddenkers tellen vanuit het geheel

Vanuit het geheel tellen

Rekenen begint bij tellen. Tellen moeten we leren. Voor beelddenkers is dit vaak lastig omdat tellen op volgorde van tijd is. Beelddenkers willen vanuit het geheel werken. Tellen 1,2,3,… is werken vanuit de analyse. Daar is een beelddenker zwak in.

Tellen vanuit het geheel

Om het tellen vanuit het geheel aan te bieden, werken wij in onze praktijk met het bordspel 1-10 van Dr.Robert Siegler, Professor of Cognitive Psychology. Het bordspel 1-10 geeft het geheel aan van één tot en met tien. Een beelddenker heeft dan het overzicht van het geheel van de telrij één tot en met tien. Van daaruit stappen we terug naar de analyse.

beelddenkers tellen vanuit het geheel

Tellen en het begrip waar een getal in de getalrij staat, is de basis van rekenen. De basis is het juist kunnen tellen van 1 tot 10. Om vervolgens daarna te kunnen overstappen naar hoeveelheidbegrip.

Getalbegrip

Er is pas getalbegrip als het kind een getal op twee manieren kent. Het getal staat in de telrij, maar bij een getal hoort ook een bepaalde hoeveelheid. Dus we starten altijd bij de telrij van 1 tot 10.

Elke dag oefenen

Oefen elke dag KORT. Je hoeft er niet speciaal voor te gaan `zitten`. Oefen tijdens de maaltijd of tijdens een autorit. Maak het vooral leuk en laat het kind succeservaringen hebben!

Wat oefen je?

Je oefent de telrij vanaf een opgegeven getal. Stel vragen als:

  • Tel eens verder vanaf twee, drie, zes…
  • Tel eens terug vanaf zes, vijf…
  • Wat komt er na vier, zeven…
  • Wat komt er voor zes, acht…

Hoe gaat het bordspel 1-10?

Het Bordspel 1-10 geeft succeservaringen met oefenen van tellen

Je kunt de PDF van het bordspel en de uitslag van de bijzondere dobbelsteen (gratis) downloaden. Onder aan het blog vind je de link voor het PDF. Daarnaast heb je twee pionnen, knopen, munten of id. nodig.
Gebruik de dobbelsteen van het PDF. Knip de uitslag uit en vouw een kubus. Plak de plakranden en de dobbelsteen is klaar.
Het is een dobbelsteen met alleen 1 en 2 erop.
Daar mee wordt gegooid.

beelddenken en rekenproblemen

Hoe gaat het spel?

Het spel wordt met zijn tweeën gespeeld; een volwassene en een kind.
We starten op de boom bij START.
Het kind mag beginnen en gooit bijvoorbeeld 2.
Nu mag het kind de pion twee stappen vooruit zetten.
Terwijl de pion wordt verplaatst, benoemt het kind de cijfers in de vakken: `Een, twee.`
Bij de volgende beurt gooit het kind misschien 1.
Het kind mag een stap maken en ziet dat het op 3 komt.
Het kind zegt terwijl de pion wordt verplaatst: `2 plus 1 is 3`.
Zo wordt het spel gespeeld.
Wie op of voorbij 10 komt, heeft gewonnen.

Gemiddeld duurt het zeven rondes om bij de tien te komen.

beelddenken en tellen

Het getalgevoel wordt bevorderd.

Dit spel lijkt simpel. Maar onderschat niet wat er gebeurt als het kind dit spel speelt. Het kind ondervindt middels verschillende leeringangen wat de `grootte van een getal` betekent.
Het kind ervaart dit door zien, zeggen, horen, motorisch en synchroon tellend.

Geheugenfuncties verbeteren

Omdat het spel leuk is en succeservaringen geeft, komt er een hormoon vrij dat de geheugenfuncties bevordert!

beelddenken en rekenproblemen

GRATIS downloaden

Download het (gratis) bordspel.

Let op: houd het leuk en simpel!

Veel speel- en telplezier!

Anneke Bezem

Anneke Bezem