beelddenken of beeldvormen

Beelddenken of Beeldvormen?

Iedereen kan toch in beelden denken!

Dit krijgen we regelmatig te horen. Ja iedereen kan in beelden denken, maar…er is een verschil tussen beelddenken en beeldvormen.

Wat is beeldvormen?

Beeldvormen noemen we ook wel visualiseren. Het is alleen een eindgebeuren en niet het denkproces zelf. Je kijkt tegen een beeld aan. Een taaldenker hanteert beeldvormen.

Wat gebeurt er bij beelddenken?

Onder beelddenken verstaan we probleemoplossend bezig zijn. Een beelddenker doet dat in eerste instantie zonder woorden. Om zijn gedachten te kunnen overbrengen, moet een beelddenker gebruik maken van woorden, maar dat is verwoorden achteraf. Een beelddenker bevindt zich in het beeld.

beelddenken en beeldvormen

Samengevat

Een beelddenker denkt in beelden als enige mogelijkheid om tot de juiste woorden te komen. Hij moet de woorden bij het plaatje zoeken.

Een Beelddenker bevindt zich in het beeld. Hij kan bijvoorbeeld  in gedachten door een huis lopen of zich in een appel bevinden; een ruimtelijk waarnemen.

Een taaldenker denkt en vormt beelden als geheugensteun om iets te vertellen. Hij bedenkt het plaatje bij zijn woorden. De taaldenker kijkt tegen het beeld aan. Hij ziet het beeld van een huis of een appel, terwijl de beelddenker om het huis en om de appel kan `kijken en bewegen`.

Beeldvormen of beelddenken geeft verschillen in iets vertellen

Als de taaldenker iets wil vertellen kan hij zich een plaatje voorstellen van een situatie. Hij vormt het beeld dat hem steun geeft om over de situatie te vertellen. De taaldenker zal een verhaal netjes op volgorde vertellen, doordat hij stap voor stap vanuit de kern naar het geheel werkt.

De beelddenker bevindt zich in zijn bedachte beeld. Om zijn ruimtelijk beeld te kunnen verwoorden moet hij zichzelf buiten het beeld/gebeuren plaatsen. Hij bekijkt het beeld en verwoordt dan wat hij `ziet’.

beelddenken en beeldvormen

Verwoorden kost een beelddenker veel tijd

De beelddenker vertelt vaak een chaotisch verhaal omdat hij vanuit het geheel al associërend naar de kern werkt. Daardoor wordt het verhaal van de hak op de tak, associatief verteld. Een beelddenker heeft meer tijd nodig om het beeld in zijn hoofd te verwoorden. Hij moet het beeld omzetten in taal en dat kost tijd.

Beelddenken tegenover taaldenken

Maria Krabbe, de grondleMaria-Krabbegger van de term beelddenken, legde beelddenken als volgt uit:

Beelddenken betekent dat we onze gedachten in beelden voor ons zien “als in een film”, zodat we er naar kunnen kijken en zelfs naar kunnen wijzen. De beelddenker denkt meteen: Dat kan toch iedereen? Maar de taaldenker zal zeggen: “Hoe kan dat nou!”.

Maria Krabbe noemt iemand een taaldenker als die geen belemmering ervaart om begrippen en woorden te gebruiken als er totaal geen beeld aan ten grondslag ligt.

Taaldenken en Beelddenken; twee groepen mensen met een eigen aard van denken.

De beelddenker: `Als je het niet voor je kunt zien, weet je het niet! Want wat je weet kun je zien

De taaldenker: `Als je het niet kunt zeggen, weet je het dus niet! Want wat je weet, kun je onder woorden brengen`.

Maria Krabbe beschrijft de kracht en zwakte van het beelddenken tegenover het taaldenken.

Talenten van beelddenken zijn:

 • vindingrijkheid;
 • verbondenheid met medemens, wereld en kosmos;
 • een rechtstreeks weten;
 • spontaniteit (indien niet in de kiem gesmoord);
 • eigen kijk op situaties;
 • originele, onverwachte visie;
 • aanleg voor het doen van ontdekkingen;
 • goed oriëntatie vermogen;
 • zin voor ongecompliceerde, reële oplossingen;
 • gave van vrij en boeiend (beeldend) spreken;
 • toegankelijkheid voor symbolische taal (beeldspraak) in tegenstelling tot filosofie (leeg woordenspel voor beelddenker).

Talenten van een taaldenker zijn:

 • onthouden van namen bij personen, straten (wel onthouden van beelden van personen en straten);
 • woordenkennis, met name `moeilijke woorden` en abstracte begrippen;
 • leren van nietszeggende dingen;
 • leren van leerstof zonder inzicht;
 • leren van feiten zonder verband;
 • analyseren en losmaken van de `maat` uit een melodie;
 • het volgen van een vaste lijn, eerst dit en dan dat;
 • vooruitdenken en plannen (een beelddenker zal wel zien).

Een heel opvallende eigenschap van de beelddenker is zijn vrijheidszin en empatisch gevoel.

beelddenken

Laten we de talenten van de beelddenker benutten. Beelddenkers zijn creatief en `zien` vaak originele oplossingen.

Dat kunnen en moeten we gebruiken in onze maatschappij!

beeldvormen

Anneke Bezem

Download het gratis e-book: Beeld en Brein Beelddenken. Beelddenken en Taaldenken; twee cognitieve stijlen die anders leren en denken.