arrow_drop_up arrow_drop_down

Wil jij Beelddenkers coachen vanuit het basisprobleem en laten leren vanuit beweging en talenten?

De opleiding Beeld en Brein Coach 2.0 geeft inzicht in de nieuwe vaardigheid die belangrijk is voor de toekomst. We gaan de kracht van beelddenken nodig hebben in ons digitale tijdperk!

In de opleiding Beeld en Brein Coach 2.0 wordt ook aandacht besteed aan één van de 21e -eeuwse vaardigheden in het onderwijs. We hebben beelddenkers nodig in de toekomst!

`Wil jij ook leren beelddenkers vanuit de eigen talenten  laten leren en de belemmeringen opsporen?`

Beelddenken is een lastig talent, maar...er kan ook nog een ander probleem onderliggen.

Anneke Bezem 

docent opleiding

In de wetenschap wordt beelddenken de visuele cognitieve stijl genoemd.

`Binnen ons onderwijs wordt voornamelijk het taaldenken gebruikt; de verbale cognitieve stijl. Beide cognitieve stijlen vereisen een andere benadering en een andere manier van lesgeven.

Beelddenken geeft met name problemen binnen het talige onderwijssysteem.`

Hoe onthoud je dingen? Hoe leer je het beste? Dat leren we de kinderen niet. Een klein gedeelte van de kinderen leert te werken met leerstrategieën. Laten we de kinderen leren leren.

Prof. dr. J.M.J. (Jaap) Murre, Theoretisch  Neuropsycholoog aan de UvA.

`Wil je de kinderen ook vanuit beweging laten leren?`

Leren vanuit beweging sluit naadloos aan bij beelddenkers.

Marjon Lugthart

docent opleiding

Leren vanuit beweging is zo krachtig!

`Bewegen is niet alleen goed voor conditie, maar ook voor cognitie!`

In de hersenen vertonen neuronale systemen die betrokken zijn bij de motoriek een grote overlap met de neuronale systemen die een rol spelen bij leren.`

De opleiding Beeld en Brein Coach 2.0 is bestemd voor leerkrachten, remedial teachers, kindercoaches en andere geïnteresseerden.

Gevalideerd door Registerleraar

Geregistreerd bij het CRKBO

vrijgesteld van BTW

Het programma van de opleiding Beeld en Brein Coach 2.0

Eerste dag; theorie en praktijk zullen elkaar afwisselen

Verschillen tussen beelddenken en taaldenken

We gaan deze dag in op de theorie over de verschillen tussen beelddenken en taaldenken. Pas als je de verschillen begrijpt kun je de beelddenkers coachen. Beelddenken en Taaldenken hebben een andere manier van informatie opnemen, verwerken en gebruiken.

Visual Thinking Method (wetenschappelijk aangetoond)

We gaan praktisch aan de slag met de Beeld en Brein Visual Thinking Method, een leerstrategie die goed aansluit bij beelddenken.

`Visual thinking method, a two-step procedure; the color markup (Kleurenpatroon) en the mapping technique (Mindmap)`

Visual thinking method kent twee technieken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en ook complementair aan elkaar zijn. De twee technieken bestaan uit het analyseren van een tekst door een kleurenpatroon en daaraan gekoppeld een gestructureerde mindmap om effectief teksten te leren. Tekstbegrip en leren verbetert significant. 

`Verhaaltjessommen` (contextsommen)

We gaan praktisch aan de slag met contextsommen (verhaaltjessommen). We gebruiken hierbij een kleurenpatroon. De leerling leert op een gestructureerde manier de rekenformule te ontdekken in de contextsom met verschillende kleuren.

Automatiseren van plus-, min- en tafelsommen

We geven een korte, effectieve oefening om optellen en aftrekken te automatiseren en tafels te automatiseren.

Woordjes leren 

We werken met de BiK methode om woordjes. Dit sluit aan bij de informatieverwerking van de beelddenker. De BiK methode is wetenschappelijk onderzocht.

Werkgeheugen

Het werkgeheugen is vaak zwak bij een beelddenker. We ervaren zelf een aantal effectieve oefeningen ook vanuit beweging.

De tweede dag; signaleren van Beelddenken met het Wereldspel

Theorie wereldspel

We gaan deze dag starten met theorie en de geschiedenis van het wereldspel. Het Wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument om beelddenken te signaleren en inzicht te krijgen in persoonlijkheidskenmerken. Het wereldspel bestaat uit gekleurde houten elementen, zoals huizen, bomen, dieren, auto's...

Praktisch werken met het Wereldspel

Daarna gaan we praktisch aan de slag en wordt er een dorp gebouwd met het wereldspelmateriaal.

Je krijgt inzicht door de manier van bouwen in de informatieverwerking van het kind, m.a.w. hanteert het kind voornamelijk het Beelddenken of het Taaldenken.

Welke persoonlijkheidskenmerken laat een kind zien?

De vormgeving van het gebouwde dorp laat persoonlijkheidskenmerken van het kind zien. Persoonlijkheidsheidskenmerken als faalangst, boosheid, opvoedingsproblematiek, frustratie,...

Cursisten zeggen...

` Praktische opleiding! Ik kan meteen aan de slag!` 

leerkracht basischool

`Wat een openbaring de theorie over de samenwerking van de ogen!`

zorgcoordinator brugklas

` Mooie handvatten en inzichten omtrent het beelddenken`.

orthopedagoog

Derde dag; de samenwerking van de ogen onderzoeken

Visuele Disfunctie

Deze dag geeft antwoord op de vragen`Wat is het verschil tussen kijken en zien? Wat is een visuele disfunctie? Hoe herkennen we een visuele disfunctie? Welke problemen kunnen we verwachten bij een visuele disfunctie? Hebben we te maken met ADHD of een visuele disfunctie? Wanneer denken we ten onrechte aan dyslexie?`Visuele disfunctie is een onzichtbare belemmering bij lees-, spelling- en concentratieproblemen. 

Screenen met de bioptor

We praktisch aan de slag met de bioptor. De bioptor is een instrument om de visuele disfunctie te screenen.

We nemen stap voor de stap de vragen door en de betekenis van de uitslag.

Werken met de Van Ordenstar

Bij dit onderzoek heb je de bioptor nodig. Je kunt aan de hand van het lijnenpatroon, wat het kind met twee handen en twee potloden tekent, het oogprobleem herkennen. Met dit onderzoek kun je ook de voortgang van de visuele begeleiding volgen.

De Cirkellijn

Met deze kaart ontdek je de convergentie en divergentie mogelijkheden van de ogen van het kind. En het onderzoek met de Cirkellijn geeft inzicht in de samenwerking van de ogen bij `dubbele taken`.

LEESwijzer

LEESwijzer is een effectieve methode om van spellend lezen naar vloeiend lezen te begeleiden. Dit is wetenschappelijk ondersteund.

Vierde dag; visueel traingsprogramma en training op de mini trampoline

Visueel trainingsprogramma

We starten deze dag met het visueel trainingsprogramma. Een aantal oefeningen ga je deels ervaren.

Het effectieve programma is ontstaan door het samenvoegen van oefeningen uit het persoonlijke coaching traject van Rob Groenink, oefeningen uit een trainingsprogramma uit Florida, een Amerikaans programma, en vanuit onze eigen ervaringen met leerlingen in onze praktijk.

Het trainingsprogramma bevat ook body-brain-oefeningen, om de leerling een betere oriëntatie in de ruimte te laten ervaren, links-rechts, boven-onder en voor-achter.

Into Bounce trainingsproramma op de minitrampoline

We gaan deze dag aan de slag met het beweegprogramma met de bal-ritme-oefeningen en op de minitrampoline. Het beweegprogramma op de minirampoline werkt op het VOR systeem; vestibulair Occulair Reflexboog. 

Verder besteedt het beweegprogramma aandacht aan het soepel samenwerking van de rechter- en linkerhersenhelft. Het effect is een betere samenwerking van de ogen en... lezen, leren en concentreren verbeteren. 

Je gaat zelf de oefeningen op de minitrampoline ervaren deze dag.

Werken aan primaire reflexen

Een probleem met het vestibulair stelsel kan een verstoring in het reflexenstelsel veroorzaken, maar andersom kan een verstoring in het reflexenstelsel een probleem in het vestibulaire systeem veroorzaken. We geven uitleg over de primaire reflexen.

Kinderen zeggen over begeleiding met beweegprogramma.....

` Ik ging springen op een minitrampoline en ging beter lezen! Dat was cool!`

zegt Caylen uit groep 4

`Ik heb veel geoefend met de balletjes. Het gaat zo goed, ik mag naar de mavo.` 

zegt Sandra uit groep 8

Doe je ook mee aan de opleiding Beeld en brein Coach 2.0?

Je leert de basisproblemen op te sporen, te leren vanuit talenten, te leren vanuit beweging en je krijgt zicht op de nieuwe vaardigheid in het onderwijs die nodig is voor de toekomst. Hier gaan we de kracht van beelddenken benutten!

Waar, wanneer en wat

Locatie

De Boerderij De Schooten, 

van Waardenburglaan 22, Den Helder.

6 minuten loopafstand van station en gratis parkeren

Data

za 7 september, za 14 september, 

za 5 oktober en za 12 oktober 2019 

VOL geboekt

of

za 14 maart 2020

za 21 maart 2020

za 28 maart 2020

za 18 april 2020 nog 2 plaatsen

of

vrij 28 augustus 2020

za 29 augustus 2020

vrij 25 september 2020

za 26 september 2020 


Docenten

Anneke Bezem M.Sc. 

Marjon Lugthart BSW

Lestijden

Inloop vanaf 9.00 uur

Start 9.30-16.00 uur

€ 1634,00

 € 1247,00

4 daagse opleiding Beeld en Brein Coach 2.0 

Inclusief:

  • Lesmap
  • Het grote Informatieboek Beeld en Brein
  • Het STERKerSTAAN kijken en zien boek
  • Koffie, thee en fruit

Exclusief:

Bioptor ( + € 285,--)

Wereldspel ( + € 300,--)

Mini trampoline (€ 350 tot 600, afhankelijk van type)

Ik wil mee doen aan de opleiding

4 daagse opleiding Beeld en Brein Coach 2.0

Bonus I

E-book Beelddenken en Voortgezet Onderwijs

€ 28,00

GRATIS

Een praktisch naslagwerk voor ouders, docenten en leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs.

Bonus II

E-book Tafels in beweging

16 krachtige oefeningen

€ 21,50

GRATIS

16 krachtige en effectieve oefeningen om tafels vanuit beweging te leren.

Opleiding Coach 2.0

Opsporen van basisproblemen en leren vanuit talenten en beweging.

€ 1634,--


€ 1247,--

Ik doe mee

Vierdaagse opleiding Beeld en Brein Coach 2.0

Inschrijving Beeld en Brein Coach 2.0