Wil je graag beelddenkers begeleiden vanuit het basisprobleem en talenten?

Digitaal...maar mèt persoonlijke aandacht!

In de e-learning Beeld en Brein Coach 2.0 wordt ook aandacht besteed aan één van de 21e -eeuwse vaardigheden in het onderwijs. We hebben beelddenkers nodig in de toekomst!

`Wil jij ook beelddenkers vanuit de eigen talenten laten leren en de belemmeringen opsporen?`

Beelddenken is een lastig talent, maar...er kan ook nog een ander probleem onderliggen.

Anneke Bezem 

docent opleiding

In de wetenschap wordt beelddenken de visuele cognitieve stijl genoemd.

`Binnen ons onderwijs wordt voornamelijk het taaldenken gebruikt; de verbale cognitieve stijl. Beide cognitieve stijlen vereisen een andere benadering en een andere manier van lesgeven.

Beelddenken geeft met name problemen binnen het talige onderwijssysteem.`

Hoe onthoud je dingen? Hoe leer je het beste? Dat leren we de kinderen niet. Een klein gedeelte van de kinderen leert te werken met leerstrategieën. Laten we de kinderen leren leren.

Prof. dr. J.M.J. (Jaap) Murre, Theoretisch  Neuropsycholoog aan de UvA.

`Wil je de kinderen ook vanuit beweging laten leren?`

Leren vanuit beweging sluit naadloos aan bij beelddenkers.

Marjon Lugthart

docent opleiding

`Leren vanuit beweging is zo krachtig!`

`Bewegen is niet alleen goed voor conditie, maar ook voor cognitie!`

In de hersenen vertonen neuronale systemen die betrokken zijn bij de motoriek een grote overlap met de neuronale systemen die een rol spelen bij leren.`

De e-learning Beeld en Brein Coach 2.0 is bestemd voor leerkrachten, remedial teachers, kindercoaches en andere geïnteresseerden, zoals betrokken ouders.

Opleidingsniveau: MBO/HBO denkniveau.

Wil je meer informatie over het niveau? Neem dan contact met ons op.

 Studiebelasting: gemiddeld 7 tot 10 uur per module.

Wil je meer uitleg?  Mail dan je telefoonnummer.

Geregistreerd bij het CRKBO

vrijgesteld van BTW

De e-learning Beeld en Brein Coach 2.0 bestaat uit 4 modulen.

Module I: Theorie Beelddenken en Taaldenken

Verschillen tussen beelddenken en taaldenken

We gaan in deze module Beelddenken-Taaldenken in op de theorie over de verschillen tussen beelddenken en taaldenken. Pas als je de verschillen begrijpt kun je de beelddenkers coachen. Beelddenken en Taaldenken hebben een andere manier van informatie opnemen, verwerken en gebruiken.

Visual Thinking Method (wetenschappelijk aangetoond)

Praktische video-uitleg over de Beeld en Brein Visual Thinking Method, een leerstrategie die goed aansluit bij beelddenken.

`Visual thinking method, a two-step procedure; the color markup (Kleurenpatroon) en the mapping technique (Mindmap)`

Visual thinking method kent twee technieken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en ook complementair aan elkaar zijn. De twee technieken bestaan uit het analyseren van een tekst door een kleurenpatroon en daaraan gekoppeld een gestructureerde mindmap om effectief teksten te leren. Tekstbegrip en leren verbetert significant. De resultaten van het leren van een tekst en het tekstbegrip verbetert met ongeveer 50% komt uit het wetenschappelijk onderzoek.

`Verhaaltjessommen` (contextsommen)

Praktisch video-uitleg over de aanpak van contextsommen (verhaaltjessommen). We gebruiken hierbij een kleurenpatroon. De leerling leert op een gestructureerde manier de rekenformule te ontdekken in de contextsom met verschillende kleuren. De rekenformule ontdekken is lastig voor een beelddenker.

Automatiseren van plus-, min- en tafelsommen

Praktische video-uitleg van korte, effectieve oefeningen om optellen, aftrekken en tafels te automatiseren. We benutten hierbij ook de effectiviteit van bewegen.

Woordjes leren 

Praktische video-uitleg over de BiK methode om woordjes te leren. Dit sluit aan bij de informatieverwerking van de beelddenker. De BiK methode is wetenschappelijk onderzocht.

Werkgeheugen

Het werkgeheugen is vaak zwak bij een beelddenker. We geven een aantal effectieve oefeningen vanuit beweging om het werkgeheugen te ontwikkelen.

Module II: Signaleren van Beelddenken met het Wereldspel

Theorie wereldspel

Module II start met de theorie en de geschiedenis van het wereldspel. Het Wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument om beelddenken te signaleren en inzicht te krijgen in persoonlijkheidskenmerken. Het wereldspel bestaat uit gekleurde houten elementen, zoals huizen, bomen, dieren, auto's...

Praktisch werken met het Wereldspel

Praktische video-uitleg over hoe je met het wereldspel Beelddenken signaleert.

Je krijgt inzicht door de manier van bouwen in de informatieverwerking van het kind, m.a.w. hanteert het kind voornamelijk het Beelddenken of het Taaldenken.

Welke persoonlijkheidskenmerken laat een kind zien?

De vormgeving van het gebouwde dorp laat persoonlijkheidskenmerken van het kind zien. Persoonlijkheidskenmerken als faalangst, boosheid, opvoedingsproblematiek, frustratie,...

De persoonlijkheidskenmerken nemen we stapsgewijs door.

Module III: Screenen en analyseren van de samenwerking van de ogen en visueel trainingsprogramma.

Visuele Disfunctie

De module start met theorie en geeft antwoord op de vragen`Wat is het verschil tussen kijken en zien? Wat is een visuele disfunctie? Hoe herkennen we een visuele disfunctie? Welke problemen kunnen we verwachten bij een visuele disfunctie? Hebben we te maken met ADHD of een visuele disfunctie? Wanneer denken we ten onrechte aan dyslexie?`Visuele disfunctie is een onzichtbare belemmering bij lees-, spelling- en concentratieproblemen. 

Screenen met de bioptor

Praktische vidoe-uitleg om te screenen met de bioptor. De bioptor is een instrument om de visuele disfunctie te screenen. 

We nemen stap voor de stap de vragen door en de betekenis van de uitslag.

Werken met de Van Ordenstar

Bij dit onderzoek heb je de bioptor nodig. Je kunt aan de hand van het lijnenpatroon, wat het kind met twee handen en twee potloden tekent, het oogprobleem herkennen. Met dit onderzoek kun je ook de voortgang van de visuele begeleiding volgen.

De Cirkellijn

Met deze kaart ontdek je de convergentie en divergentie mogelijkheden van de ogen van het kind. En het onderzoek met de Cirkellijn geeft inzicht in de samenwerking van de ogen bij `dubbele taken`.

Visueel trainingsprogramma

In deze module wordt het visueel trainingsprogramma doorgenomen middels video.

Het effectieve programma is ontstaan door het samenvoegen van oefeningen uit het persoonlijke opleidingstraject gevolgd bij Rob Groenink, oefeningen uit een trainingsprogramma uit Florida, een Amerikaans programma, en vanuit onze eigen ervaringen met leerlingen in onze praktijk.

Het trainingsprogramma bevat ook body-brain-oefeningen, om de leerling een betere oriëntatie in de ruimte te laten ervaren, links-rechts, boven-onder en voor-achter.

Module IV; trainingsprogramma Into Bounce Leren in Beweging op de mini trampoline

Into Bounce trainingsproramma op de minitrampoline

Praktische video-uitleg over het beweegprogramma met de bal-ritme-oefeningen en op de minitrampoline. Het beweegprogramma op de minirampoline werkt op het VOR systeem; vestibulair Occulair Reflexboog. 

Verder besteedt het beweegprogramma aandacht aan het soepel samenwerking van de rechter- en linkerhersenhelft. Het effect is een betere samenwerking van de ogen en... lezen, leren en concentreren verbeteren. 

Werken aan primaire reflexen

Een probleem met het vestibulair stelsel kan een verstoring in het reflexenstelsel veroorzaken, maar andersom kan een verstoring in het reflexenstelsel een probleem in het vestibulaire systeem veroorzaken. We geven uitleg over primaire reflexen in relatie met het Into Bounce programma op de minitrampoline.

Bal-ritme-oefeningen

Bal-ritme-oefeningen bevorderen de samenwerking van het de hersenhelften, de ogen en automatiseren van lesstof.

Cursisten zeggen...

` Praktische gerichte opleiding met veel instructievideo's! Ik kan meteen aan de slag!` 

leerkracht basischool

`Wat een openbaring de theorie over de samenwerking van de ogen!`

zorgcoordinator brugklas

` Mooie handvatten en inzichten omtrent het beelddenken. En fijn dat er een mogelijkheid is van videobellen!`.

orthopedagoog

Kinderen zeggen over begeleiding met beweegprogramma.....

` Ik ging springen op een minitrampoline en ging beter lezen! Dat was cool!`

zegt Caylen uit groep 4

`Ik heb veel geoefend met de balletjes. Het gaat zo goed, ik mag naar de mavo.` 

zegt Sandra uit groep 8

Waar, wanneer en wat

Locatie

Vanuit je eigen luie stoel, dus geen reistijd.

Data

Je kunt starten wanneer je wilt.

Docenten

Anneke Bezem M.Sc. 

Marjon Lugthart BSW

Lestijden

Je bepaalt je eigen lestijd. 

Binnen de leeromgeving maken we gebruik van veel videomateriaal om uitleg te geven.

Je kunt elke module ook apart volgen. 

€ 1468,00

 € 997,00

E-learning Beeld en Brein Coach 2.0 

Wat kun je verwachten?

Toegang tot de leeromgeving voor e-learning in de Academie van Beeld en Brein

E-book Beelddenken en Voortgezet onderwijs

E-book De kracht van Beelddenken

E-book Tips bij Beelddenken

E-book Kijken en Zien

E-guide LEESwijzer.

Notatieformulieren die je kunt downloaden in de leeromgeving.

De inhoud van het werkboek kun je downloaden in de academie bij de betreffende onderwerpen.

Exclusief:

Visueel Screeningspakket ( + € 375,--)  bestaande uit:

  • Bioptor
  • Testboekje voor bioptor
  • Testblok Van Orden Star
  • Occluder
  • Kralenkoord 

Wereldspel ( + € 300,--)

Mini trampoline (€ 350 tot 600, afhankelijk van type. In de opleiding wordt uitleg gegeven over de verschillen in typen).