E-Book Beelddenken
Direct gratis Downloaden

Page content

Beeld en Brein Coach

`Wil jij ook kinderen vanuit de eigen talenten laten leren`

Opleiding Beeld en Brein Coach

Dibeeld en brein coach opleidingdactiek – Pedagogiek – Diagnostiek

De opleiding Beeld en Brein® COACH bestaat uit drie dagen. De opleiding is bestemd voor leerkrachten, remedial teachers, kindercoaches en andere begeleiders van leerlingen die hun informatie verwerken door beelddenken.

In de wetenschap wordt beelddenken de visuele cognitieve stijl genoemd. Binnen ons onderwijs wordt voornamelijk het taaldenken gebruikt; de verbale cognitieve stijl.

`Beide cognitieve stijlen vereisen een andere benadering en een andere manier van lesgeven.`

Hoe ziet het lesprogramma van de opleiding er uit?

De eerste studiedag

We gaan deze dag in op de theorie over de verschillen tussen beelddenken en taaldenken. Pas als je de verschillen begrijpt kun je de beelddenkers coachen. Beelddenken en Taaldenken hebben een andere manier van informatie opnemen, verwerken en gebruiken.
Theorie en praktijk zullen elkaar deze dag afwisselen.
We gaan praktisch aan de slag met de Beeld en Brein Visual Thinking Method, een leerstrategie die goed aansluit bij beelddenken.

`Visual thinking method, a two-step procedure; the color markup (Kleurenpatroon) en the mapping technique (Mindmap)`

Visual thinking method kent twee technieken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en ook complementair aan elkaar zijn. leren leren De twee technieken bestaan uit: inzicht in de tekst door een kleurenpatroon en effectief leren van de tekst met gestructureerde mindmap. De tekst wordt vanuit het geheel geanalyseerd op hoofd- en bijzaken door middel van een kleurenpatroon. De leerling ontwikkelt daardoor een beter tekstbegrip. Gekoppeld aan het kleurenpatroon wordt een gestructureerde mindmap gemaakt om teksten effectief te leren. Deze leerstrategieën bevorderen het tekstbegrip vooral op meso niveau en teksten worden effectiever geleerd.
De Beeld en Brein Visual Thinking Method is wetenschappelijk onderzocht. Klik hier voor het wetenschappelijk onderzoek.

Contextsommen

Daarnaast gaan we aan de slag met contextsommen (verhaaltjessommen) met een kleurenpatroon; de leerling leert op een gestructureerde manier met verschillende kleuren contextsommen aan te pakken om de rekenformule te ontdekken. 

Automatiseren

We geven een korte effectieve oefening om optellen en aftrekken te automatiseren en tafels te automatiseren.

Woordjes leren

We werken met de BiK methode om woordjes. Dit sluit aan bij de informatieverwerking van de beelddenker.

De tweede studiedag

Deze dag staat in het teken van Visuele Disfunctie.
We starten de dag met theorie over: `Wat is nu eigenlijk een visuele disfunctie? Hoe signaleer ik dit? Wat kan ik dan doen?`

`Visuele disfunctie is een onzichtbare belemmering bij lees-, spelling- en concentratieproblemen`

samenwerking van de ogenDaarna gaan we praktisch aan de slag met de bioptor. De bioptor is een instrument om de visuele disfunctie te screenen. Aansluitend nemen we een visueel trainingsprogramma door. Een aantal oefeningen ga je deels ervaren.
Het effectieve programma is ontstaan door het samenvoegen van oefeningen uit het persoonlijke coaching traject van Rob Groenink, oefeningen uit een trainingsprogramma uit Florida, een Amerikaans programma, en vanuit onze eigen ervaringen met leerlingen in onze praktijk.
Het trainingsprogramma bevat ook body-brain-oefeningen, om de leerling een betere oriëntatie in de ruimte te laten ervaren, links-rechts, boven-onder en voor-achter.

De derde studiedag

Deze dag gaan we werken met het wereldspel. Het Wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument om beelddenken te signaleren en inzicht te krijgen in persoonlijkheidskenmerken als faalangst, boosheid, communicatieprobleem… Het wereldspel bestaat uit gekleurde houten elementen, zoals huizen, bomen, dieren, auto’s…

We gaan deze dag starten met theorie en de geschiedenis van het wereldspel. Daarna gaan we praktisch aan de slag en wordt er een dorp gebouwd met het wereldspelmateriaal.
Je krijgt inzicht door de manier van bouwen in de informatieverwerking van het kind, m.a.w. hanteert het kind voornamelijk het Beelddenken of het Taaldenken.
En je leert met het Wereldspel Sociaal Emotionele problemen te signaleren.

EXTRA BONUS I: trainingsprogramma Beeld en Brein Schoolbasis

Je krijgt de handleiding en het werkboek van het trainingsprogramma Beeld en Brein Schoolbasis. (t.w.v. € 197,–)

Het trainingsprogramma Beeld en Brein Schoolbasis leert leerlingen uit het Basis Onderwijs effectief leren vanuit zelfvertrouwen en eigen talenten.
De training is geschikt voor leerlingen uit groep vier tot en met beginnende brugklassers.leren leren Beeld en Brein Schoolbasis

Het trainingsprogramma leert toepassingen van de Beeld en Brein Visual Thinking Method bij het geven van spreekbeurten/presentaties, het opzetten van een boekverslag en aantekeningen maken.

Het trainingsprogramma leert ook het kind sterker neer te zetten door de R(ationele E(motieve) T(raining), een krachtige doe-therapie gericht op reductie van faalangst en zelfbeeld-oefeningen.

Een belangrijk onderdeel van de training Beeld en Brein Schoolbasis is de Beeld en Body geheugen techniek. Deze geheugentechniek kun je bijvoorbeeld inzetten om de letters b en d te automatiseren.
Daarnaast worden er ook oefeningen geleerd om de hersenhelften goed te laten samenwerken.

De training wordt niet doorgenomen tijdens de opleiding. Er is wel tijd om vragen te stellen.

EXTRA BONUS II: Beeld en Brein Leren Motiveren

Beeld en Brein® Leren Motiveren ontwikkelt intrinsieke motivatie bij pubers en hoogbegaafden.

Je krijgt dit trainingsprogramma digitaal. Het trainingsprogramma Beeld en Brein Leren Motiveren bestaat uit een werkboek en handleiding. (t.w.v. € 197,–)

leren_motiveren1De training Beeld en Brein® Leren Motiveren coacht pubers van extrinsieke motivatie naar intrinsieke motivatie. Pas dan kan een puber tot leren leren en presteren komen. Hij wil wel leren, maar weet vaak niet hoe.

Het trainingsprogramma is ook geschikt voor hoogbegaafden die hun motivatie kwijt zijn en onderpresteren.

Het is de bedoeling dat de puber inzicht krijgt in zichzelf en in de wijze waarop hij leert; beelddenken of taaldenken. Een beeelddenker leert anders dan een taaldenker.

Een puber heeft een intern doel nodig om tot presteren en tot leren leren te komen. Pas als een puber weet wie hij is en wat zijn talenten zijn, kan hij tot doelen komen en zal motivatie ontwikkelen. De puber leert vanuit zijn talenten te leren en werken.

De training Beeld en Brein Leren Motiveren biedt de puber handvatten om zichzelf te leren kennen en zijn doel(en) te stellen. Daarnaast leert de puber  de Beeld en Brein Visual Thinking Method, woordjes leren en huiswerk plannen.

Het trainingstraject Beeld en Brein® Leren Motiveren biedt de puber:

 • Inzicht in zijn eigen cognitieve stijl; beelddenken of taaldenken
 • Ontdekken van zijn talenten
 • De Beeld en Brein Visual Thinking Method en toepassingen
 • Handvatten om keuzes te maken en doelen te stellen
 • Een effectieve manier om huiswerk te plannen
 • Woordjes leren
 • Inzicht in voeding, slapen en bewegen
 • Brein balans oefeningen
 • (intrinsieke) motivatie

De training wordt niet doorgenomen tijdens de opleiding. Er is wel tijd om vragen te stellen.

`Wil je graag aansluiten bij de manier waarop de leerlingen zijn informatie verwerkt; het beelddenken?
En wil je graag vanuit de basisproblemen coachen dan is de opleiding Beeld en Brein Coach misschien iets voor je.`

Een Beeld en Brein Coach:

 • Zoekt naar het basisprobleem.
 • Benut de talenten van de leerling.
 • Haalt uit de leerling wat er in zit!
 • Coacht een leerling om vanuit zelfvertrouwen effectief te leren.
 • Werkt met technieken die wetenschappelijk worden ondersteund.
 • Kan op de site beeldenbrein.nl worden vermeld.
 • wordt op de hoogte gehouden van de wetenschappelijk ontwikkelingen t.o.v. beelddenken.

Meer over de opleiding Beeld en Brein Coach

Datum:
september 2017 VOL
oktober 2017 VOL

vrijdag 19 januari en zaterdag 20 januari 2018 en vrijdag 26 januari  2018 VOL
of
vrijdag 6 april en zaterdag 7 april 2018 en vrijdag 13 april 2018 nog VOL
of
vrijdag 7 september en zaterdag 8 september 2018 en vrijdag 14 september 2018 VOL 

of

vrijdag 28 en zaterdag 29 september 2018 en vrijdag 5 oktober 2018 nog 2 plaatsen

of

vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 2019 en vrijdag 22 maart 2019 nog 4 plaatsen

of

vrijdag 6 en zaterdag 17 september 2019 en vrijdag 13 september 2019

Locatie:
Gr.Magd.van Waardenburglaan 22, 1785 JP Den Helder. Zes minuten loopafstand van station Zuid. Gratis parkeren.

Lestijden:
9.30 uur tot 16.00 uur

Docenten:
Anneke Bezem en Marjon Lugthart

Kosten:

€ 987,00, inclusief lesmap, Het grote Informatieboek Beeld en Brein, boek STERKerSTAAN Kijken en Zien, licentie voor het lopende jaar en verdere lesmaterialen, koffie en thee.
Exclusief bioptor € 285,00 (excl. BTW) en wereldspel € 300,00 (excl. BTW).

Gelijktijdig inschrijven voor de opleiding Beeld en Brein Beelddenk-specialist geeft korting .

Beeld en Brein is geregistreerd bij het CRKBO, dit betekent vrijstelling van BTW.
De opleiding is gevalideerd door registerleraar.

beelddenken coach


We vinden het leuk als jij je bij Beeld en Brein aansluit, zodat we onze beelddenkers kunnen ondersteunen. Een beelddenker wil wel leren maar weet vaak niet hoe!

beeld en brein coachGroep coaches hebben afgelopen mei de opleiding afgesloten met certificaat.

 • Je leert een beelddenker te leren.
 • Je kunt screenen op beelddenken met het wereldspel.
 • Je kunt screenen op de samenwerking van de ogen.
 • Je leert de leerling vanuit zelfvertrouwen STERK in de wereld te staan.
 • Je kunt aan de slag met de twee digitale trainingsprogramma’s Beeld en Brein Schoolbasis en Beeld en Brein Leren Motiveren.

Wil je meedoen met de Beeld en Brein Coach opleiding? Je bent van harte welkom. Mail het inschrijfformulier om je in te schrijven of vraag bij opmerkingen meer informatie over de opleiding. Heb je vragen en wil je gebeld worden, plaats dit verzoek onder opmerkingen.

We werken met kleine groepen om aandacht en kwaliteit te geven!

Anneke en Marjon

Direct inschrijven.

Inschrijving Beeld en Brein® opleiding

 • Kies hier de opleiding
 • Uw gegevens zijn veilig