Tafels leren met beweging; effectief en leuk!
07 december 2021 

Tafels leren met beweging; effectief en leuk!

Tafels leren met beweging; effectief en leuk!

Tafels leren is lastig voor een Beelddenker

Voor Beelddenkers is het vaak lastig om tafels te automatiseren. Dit heeft te maken met de associatieve informatie verwerking van een Beelddenker. Tafels leren met beweging; effectief en leuk, met name voor de beelddenkers!

Hoe leert een beelddenker tafels effectief?

Door tafels te leren in beweging.
Voor een beelddenker  is het effectief om de tafels aan te leren met beweging. Als we tafels leren met beweging, zal dit soepeler verlopen, omdat bij beweging de beide hersenhelften worden ingeschakeld.
In groep vier wordt meestal gestart met de tafel van 1, 2, 5 en 10. In groep vijf worden de tafel van 3, 4, 6, 7, 8 en 9 geautomatiseerd.

`Dan gebruiken ze toch gewoon een rekenmachine als tafels niet lukt`!

Krijgen we vaak te horen. Wat mij betreft is dit het allerlaatste redmiddel.
Tafels uit het hoofd kennen is belangrijk voor het inzicht van rekenen en later van wiskunde.

Tafelsommen zijn belangrijk bij berekening van oppervlakte.

Er ligt bijvoorbeeld een kleed met een lengte van 8 meter en een breedte van 6 meter in een kamer. De vraag is: `Wat is de oppervlakte van het kleed?`. Dan is het handig als je de tafels kent. Je kunt dan meteen zeggen 6 x 8 = 48 m².

Tafelsommen zijn belangrijk bij rekenen met wortels.

Laten we als voorbeeld kijken naar het rekenen met wortels in het voortgezet onderwijs. Het is handig als een leerling meteen inzicht heeft in vermenigvuldigingen. Zo is het antwoord van de wortel van 25 vijf. Want 5 x 5 = 25. Met het vereenvoudigen van wortels zijn vermenigvuldigingen nog veel belangrijker. Vereenvoudig bijvoorbeeld de wortel van 27.
Het antwoord is 3 wortel 3. Omdat 9 x 3 = 3² x 3 = 27. Tafels zijn dus belangrijk voor het inzicht.

Beelddenken en tafels leren

Hoe pakken we het leren van tafels aan voor beelddenkers?

Het is voor een beelddenker belangrijk dat er eerst wordt uitgelegd wat een tafel is. Want als de leerkracht zegt: `We gaan vandaag de tafel van twee leren`, zal de beelddenker meteen denken: waar staat die tafel?

Begin met het begrip tafel uit te leggen. Een tafel is een meubelstuk, dus de tafel waar jij aan zit, maar een tafel kan ook een tabel getallen zijn; een rekenreeks. Dus het woord tafel heeft twee betekenissen. Ken je nog een woord met twee betekenissen? Speel met de begrippen met het kind. Andere voorbeelden van woorden met twee betekenissen zijn: kussen, bank, ton, school…

Als het kind het begrip tafel heeft geleerd, gaan ze zien dat vermenigvuldigen herhaald optellen is. Schrijf het volgende uit:

2=2
2+2=4
2+2+2=6
2+2+2+2=8….. tot en met
2+2+2+2+2+2+2+2+2+2=20

Hoe kunnen we dit korter schrijven? En dan kom je tot de tafelsommen:
1×2=2
2×2=4
3×2=6
4×2=8… enz. 10×2=20

Laat daarna het geheel zien; dus bijvoorbeeld alle tafels op een poster. Kijk deze tafels gaan we allemaal leren en we beginnen vandaag bij de tafel van twee.

In onze praktijk in Den Helder leren we de tafels aan met beweging.

Waarom tafels leren met beweging?

tafels leren in bewegingBeweging vormt de basis van cognitie. Cognitie betekent waarnemen, leren en problemen oplossen. Erik Scherder, hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen, zegt; `Bewegen is niet alleen goed voor conditie, maar ook voor cognitie!` In de hersenen vertonen neuronale systemen die betrokken zijn bij de motoriek een grote overlap bij de neuronale systemen die een rol spelen bij cognitie. Bij beweging krijgen de hersenen veel zintuigelijke informatie binnen vanuit de spieren en gewrichten maar ook visuele prikkels (ogen) en auditieve prikkels (oren). Beide hersenhelften worden geactiveerd.

Hoe activeren we nu beide hersenhelften met beweging?

De rechterhersenhelft bestuurt en activeert de linkerkant van het lichaam en andersom bestuurt en activeert de linkerhersenhelft de rechterkant van het lichaam. Van dit principe maken we gebruik in de bewegingsoefening: Tafels in kruispatroon.

Tafels in kruispatroon


Hoe gaat de oefening tafels leren met beweging van het kruispatroon?
Leer het kind eerst de volgende beweging aan:

  1. Tik met de rechterhand de linkerschouder aan
  2. Tik met de linkerhand de rechterschouder aan
  3. Tik met de rechterhand de linkerknie aan
  4. Tik met de linkerhand de rechterknie aan
  5. Klap in de handen.

Als de beweging soepel verloopt komen de tafelsommen van de tafel van 2 er bij.

  1. Tik met de rechterhand de linkerschouder aan en zeg tegelijkertijd 1
  2. Tik met de linkerhand de rechterschouder aan en zeg tegelijkertijd x
  3. Tik met de rechterhand de linkerknie aan en zeg tegelijkertijd 2
  4. Tik met de linkerhand de rechterknie aan en zeg tegelijkertijd =
  5. Klap in de handen en zeg tegelijkertijd 2.

Daarna 2 x 2 = 4 tijdens de beweging van het kruispatroon enz. De video laat zien hoe Joep de tafel van twee aanleert met beweging.

Into Bounce Leren in beweging

Opleiding Into Bounce Coach

Wil je zelf ook kinderen vanuit beweging kunnen begeleiden?
Misschien is de opleiding Beeld en Brein Coach 2.0 iets voor je. Meer informatie.

Lijkt leren vanuit beweging je leuk? Download dan het GRATIS  e-book Beelddenken in bewegen.

Ik wens je veel beweegplezier en net zulke goede resultaten als in onze praktijk!

Tafels leren in beweging

Anneke Bezem