Een beelddenker leert vanuit het geheel.

De Beeld en Brein Rekenposter laat het geheel van de basis van rekenen zien!

De rekenposter Beeld en Brein laat de samenhang van rekenen zien vanuit het geheel! Dit geeft de Beelddenker houvast.

Anneke Bezem M.Sc. ontwikkelaar van de rekenposter Beeld en Brein

€ 17,50

GRATIS

Wil je jouw beelddenker ook vanuit het geheel het rekenen leren?

Anneke Bezem heeft de poster ontwikkeld vanuit haar wiskundelessen.