Kommagetallen en beelddenken.
06 maart 2021 
in Rekenen

Kommagetallen en beelddenken.

Kommagetallen en beelddenken

We kunnen pas met kommagetallen starten als de breuken volledig worden beheerst.

Wat is een kommagetal?

Een kommagetal is een getal dat niet heel is.
Het is een breuk.
Een breuk kun je ook schrijven als een kommagetal.
Voor de komma staan de helen (8) en achter de komma staan de breuken (0,5) ; 8,5.

Opbouw van kommagetallen?

De gepelde mandarijn bestaat uit 10 partjes.

1 partje is 1/10e deel.

Als kommagetal schrijf je 0,10.

De laatste nul mag je weglaten. Dus 0,1.

Nemen we 2 partjes van de mandarijn, dan is dat 2/10e deel.

Als kommagetal schrijf je dat als 0,20…en je mag de nul weglaten; 0,2.

In 2/10 is 2 de teller van de breuk en 10 is de noemer van de breuk. Dit betekent dat we iets in 10 stukjes hebben verdeeld en dat we 2 stukjes van de tien bij elkaar hebben genomen.

De 2 van de teller zie je in het kommagetal. De 10 van de noemer bepaalt de plaats achter de komma. Dus 2/10= 0,20 = 0,2

Hoe splitsen we een kommagetal?

Laten we eens kijken naar: 6,1.

6,1 kunnen we splitsen in 6 en 0,1.

Dus   6,1
6  en  0,1

De 6 staat voor 6 eenheden.

De 0,1 staat voor 1/10.

Bij kommagetallen staat achter de komma eerst: 1/10 (0,1), daarna volgt: 1/100 (0,01), dan volgt: 1/1000 (0,001)…

Voorbeeld:

0,111

0,1 = 1 tiende

0,01 = 1 honderdste

0,001 = 1 duizendste

Hoe kunnen we kommagetallen oefenen?

Knip de kaartjes van tienden, honderdsten, duizendsten van het werkblad uit.
Het is belangrijk dat leerlingen ondersteuning krijgen van concrete materialen.
Daarna kunnen we aan de slag met getalkaarten.

Kommagetallen en beelddenken

De getalkaarten bestaan uit:

3 werkbladen met tienden van 0,1 tot en met 0,9

Honderdsten van 0,01 tot en met 0,06 en duizendsten van 0,001 tot en met 0,006.

Met deze set kaarten kun je door correct te combineren alle getallen tot en met 0,966 maken.

We starten met oefenen van 0,10=0,1.

Je hebt dus nodig: de kaart van 0,1.

Laat het kind de kaart van 0,1 op 0,01 leggen. Er ontstaat het kommagetal: 0,11 = 11/100 (11 honderdsten).

Geef inzicht hoe 0,1 = 1/10e en 0,01 = 1/100e  met kaartjes worden gevormd.

Leg nu eens 0,15 neer. Dus de 0,05 onder de 0,1.

Laat het kind `onderzoeken` waar het kommagetal uit bestaat.

Leg nu zelf verschillende kommagetallen neer. Het kind mag het getal uitspreken. Het kind mag zelf ook kommagetallen neerleggen.

Maak eer een inzichtelijk spel van.

Oefen dit elke dag even kort.

Als het kind succeservaringen heeft, gaan we over naar een moeilijkere stap.

Rekenen  met kommagetallen.

Wij adviseren om onder elkaar cijferend te rekenen met kommagetallen. Dat sluit beter aan bij beelddenken.

Voorbeeld:

0,12
0,51 (+)
0,63

0,53
0,51 (+)       Let op:         3+1=4, dus helemaal rechts schrijven we 4.
1,04                                 5+5=10, dus naast 4 schrijven we de 0 op en 1 onthouden. De 1 komt links van de komma.

Veel rekenplezier!

Het instructieblad Kommagetallen en de knipbladen kun je direct downloaden.

Over de schrijver
Anneke Bezem M.Sc. is gespecialiseerd in cognitieve stijlen, m.n. beelddenken.