Kenmerken van Beelddenken: hoe herken ik de beelddenker
13 januari 2020 

Kenmerken van Beelddenken: hoe herken ik de beelddenker

Kenmerken van beelddenken

Aan welke kenmerken herken ik een beelddenker?

Nel Ojeman heeft een lijst met kenmerken van beelddenken opgesteld waaraan je de beelddenker kunt herkennen.

Het diagnosticeren van Beelddenken gebeurt met het wereldspel. Meer informatie.

nel ojeman kenmerken van beelddenken

Nel Ojeman heeft de kenmerken van beelddenken verdeeld in de categorieën:

 • spreken
 • luisteren
 • taalontwikkeling motorische ontwikkeling
 • oriëntatie in tijd en ruimte
 • overige kenmerken
 • werkhouding

Spreken

 • zwakke articulatie
 • onduidelijk praten (binnensmonds gemompel)
 • struikelen over woorden (denken gaat sneller dan praten)
 • verhaspelen van woorden
 • veel gebaren maken als ze vertellen

Luisteren

 • gericht luisteren blijft achter bij ontdekkend zien
 • vertraagde of te snelle reactie op aanwijzingen en opdrachten
 • luisteren met een ‘half oor’
 • moeite met het verwerken van mondelinge informatie (onthouden van instructies, bij langdurige instructies de rode draad kwijtraken)
 • veel misverstanden, té letterlijk opvatten van wat er wordt gezegd;
 • standjes, voor anderen bedoeld, persoonlijk opvatten)

beelddenken en taalproblemen

Taalontwikkeling

 • moeite met het koppelen van woorden aan beelden
 • woordvindingsproblemen (dinges, die, dat…)
 • eigen(aardig) woordgebruik
 • weinig lijn in de verhalen die ze vertellen (grote gedachtesprongen,    achteraan of zomaar ergens midden in het verhaal beginnen, verhalen hangen als los zand aan elkaar)
 • vrij beperkte, maar wel originele woordenschat

Motorische ontwikkeling

 • slechte fijne motoriek
 • rommelig handschrift
 • verhoogd ongeluksvatbaar
 • onhandig
 • geen ritme- of maatgevoel

kenmerken van beelddenken

Oriëntatie in tijd en ruimte

 • gebrekkig tijdsbesef
 • moeite met oriënteren in de ruimte
 • verwarren links/ rechts
 • moeite om zaken op (volg)orde te houden

 Overige kenmerken van beelddenken

 • vertraagde ontwikkeling (cognitief/ affectief/ lichamelijk)
 • té kinderlijk gedrag (jong voor hun leeftijd)
 • clownesk gedrag oververmoeid, zeker als de vakantie nadert
 • korte spanningsboog (concentratieproblemen)
 • veranderlijk, gemakkelijk af te leiden
 • wisselend prestatiepatroon
 • moeite met het afmaken van dingen
 • moeite om de aandacht te verdelen
 • afhankelijk van omstandigheden (systematiek/ structuur uit de omgeving)
 • impulsief/ associatief
 • onverwacht heldere vragen en oplossingen voor problemen
 • inzicht ontstaat als bij toverslag (Aha-erlebnis)
 • groot doorzettingsvermogen (uit lijfsbehoud)
 • fantasieverhalen, op het leugenachtige af
 • moeite met het verwoorden van gevoelens/emoties
 • veel fantasie, vindingrijk, origineel
 • tot het uiterste doorgevoerde hobby’s
 • dromerig/ teruggetrokken (eigen wereldje)
 • (over)gevoelig/ emotioneel kwetsbaar
 • te resoluut optreden om onzekerheid te verbergen
 • faalangst
 • overdreven rechtvaardigheidsgevoel
 • hoge empathie/ sociaal zeer bewogen
 • staat vaak wat alleen tussen broertjes/ zusjes
 • lage frustratiedrempel
 • koppig/ halsstarrig
 • rommelig/ chaotisch
 • moeite om zich aan afspraken en regels te houden
 • ongedisciplineerd (tekort aan zelfdiscipline)
 • vergeetachtig

kenmerken van beelddenken

Werkhouding

 • neiging snel tevreden te zijn over eigen prestaties
 • onvermogen eigen handelen kritisch te bekijken
 • weerstand tegen nakijken van gemaakt werk (zelf controleren, eigen prestaties nog eens onder de loep nemen)
 • gevoel al klaar te zijn met het (huis)werk als ze er eigenlijk nog maar net een eerste gooi naar gedaan hebben
 • te gehaast tempo met als motto ‘af is af’
 • raffelende, vluchtige manier van werken: vlug, vlug en nog eens vlug
 • moeite om het (huis)werk helemaal af te maken
 • moeite om zaken te ordenen (bijv. agenda)
 • moeite om zaken systematisch aan te pakken

(Opgesteld door Nel Ojemann)

Wil je een indicatie of je meer in beelden denkt dan in taal. Doe de test.

Ik wens je veel leerplezier met onze beelddenkers!

Anneke Bezem en Beelddenken

Anneke Bezem