Zie jij ook door het bos de bomen niet?
07 september 2020 

Zie jij ook door het bos de bomen niet?

Zie jij ook door het bos de bomen niet?

Dan is de kans groot dat jij een beelddenker bent en als eerste de visuele cognitieve stijl gebruikt om informatie op te nemen en te verwerken. Een beelddenker kijkt naar het grote geheel om vervolgens al associërend naar de analyse te komen.

wat is beelddenken

Of zie jij door de bomen het bos niet?

Dan zal jouw eerste manier van informatie verwerken waarschijnlijk taaldenken zijn. In de wetenschap spreken we dan over de verbale cognitieve stijl. Een taaldenker ziet details om van daaruit netjes op volgorde naar het geheel te komen.

Samengevat

Een beelddenker zoekt vanuit het geheel van het bos naar de details, de bomen.
Een taaldenker ziet de bomen en komt vanuit de analyse tot het bos.

Hoe noemen we dit in de wetenschap?

De wetenschap spreekt over de visuele cognitieve stijl, beelddenken,  en de verbale cognitieve stijl, taaldenken,.

Wat is een cognitieve stijl?

Een cognitieve stijl geeft de manier aan waarop mensen denken, leren, waarnemen, informatie verwerken en problemen oplossen. Het is een aspect van iemands persoonlijkheid.

Wat is beelddenken?

Beelddenken is denken in beelden en gebeurtenissen, niet in woorden en begrippen. Het kan omschreven worden als een ruimtelijk denken. Beelddenkers zien beelden van situaties en gebeurtenissen, waarin meerdere zaken tegelijkertijd zichtbaar worden. Daardoor overziet de beelddenker snel het geheel en doorziet snel de oplossing. Maar nu nog onder woorden brengen, dat is een probleem.

We worden allemaal als beelddenker geboren.

Beelddenken is in de eerste plaats een algemeen menselijk verschijnsel, dat in verschillende mate kan voorkomen. Wij worden allemaal geboren als beelddenker. Het aangeboren oorspronkelijk (primair) denkproces wordt bij voorkeur gebruikt door de beelddenker om informatie te verwerven en verwerken.

Beelddenken is een zintuiglijk waarnemen.

Beelddenken is een oorspronkelijk denkproces waarbij zintuiglijke informatie gelijktijdig wordt verwerkt.
Beelddenkers verwerken informatie niet alleen anders, zij nemen fysionomisch waar. Fysionomisch waarnemen is een waarnemen door zintuigen en niet door kennis. Bijvoorbeeld: ‘een baksteen’, beelddenkers gaan niet uit van de gebruiksmogelijkheden, maar van de zintuiglijke kwaliteiten van bakstenen, bijvoorbeeld: ‘hard’ of ‘rechthoekig’.

beelddenken is een zintuiglijk waarnemen

Voorkeurs denken

Beelddenken is een voorkeurs denken dat voornamelijk woordloos is. Het `zien` vervangt de taal, die pas in tweede instantie aan de orde komt. Wat een beelddenker leest, wordt eerst `bekeken` en daarna in taal omgezet. Een beelddenker moet eerst de beelden `zien`, pas daarna kunnen de woorden en begrippen worden gevormd. De beelddenker moet naar het juiste woord zoeken dat bij een bepaald beeld past. Dit kost tijd om het gedachtebeeld te verwoorden. Een beelddenker heeft niets met woorden. Informatie via de oren of via geschreven taal of tekst, moet eerst worden omgezet in beelden om de betekenis te begrijpen. De informatie wordt vervaagd als deze (lange) weg niet wordt gevolgd.

Het denken van een beelddenker verloopt niet stap voor stap. Hij overziet het geheel en dat is meestal niet gedetailleerd. Hij `ziet` meer dan er geschreven of gezegd wordt. Het ene beeld roept het andere beeld op. Alle beelden worden associatief en betekenisvol met elkaar verbonden.

Beelddenken is een talent, maar een lastig talent binnen ons onderwijssysteem.

Beelddenken hoort bij mensen. Ieder mens denkt op zijn tijd in beelden. Het relatief te veel in beelden denken, is in de dagelijkse praktijk moeilijk te constateren.

Beelddenkers verwerven en verwerken hun informatie anders dan de taaldenkers.

Door het vroegtijdig herkennen en erkennen van het beelddenken, kunnen veel (leer)problemen worden voorkomen. Beelddenken op zich hoeft geen problemen te geven. Het is juist belangrijk de talenten van beelddenken te benutten en optimaal te ontwikkelen. Het snelle en associatieve denken zal creatieve en originele oplossingen bevorderen. Door te werken vanuit het geheel heeft een beelddenker het overzicht en kan daardoor snel logische verbanden en oplossingen `zien`.

De beelddenker heeft het moeilijk in het (talige) onderwijs. De kinderen met een analytische leerstijl en een voorkeur voor taal zijn in het voordeel binnen ons talige onderwijssysteem.

Volgorde en details

Op de basisschool wordt er door de leerkracht veel nadruk gelegd op volgorde en details en het verwerken van seriële informatie. Seriële informatie is informatie netjes op tijd en volgorde, eerst dit en dan dat. Dit is nu juist de manier van denken waar beelddenkers moeite mee hebben.

Een beelddenker ziet geen details, maar het geheel. Details onderscheiden is moeilijk voor een beelddenker. Een beelddenker werkt op overeenkomsten en vanuit het geheel. Een beelddenker zoekt niet naar verschillen. Beelddenkers ontwikkelen vaak een faalangst en een frustratie ten aanzien van onderwijs.

Het lukt een beelddenkend kind niet goed meer om onder stress zijn voorkeursdenken te hanteren; vanuit het geheel, het overzicht. Het kind blokkeert nog meer………. De faalangst is ontstaan!

Cognitieve stijl

Wat ben jij een Beelddenker of Taaldenker?

Het diagnosticeren van Beelddenken gebeurt door middel van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek op Beelddenken. Tijdens dit onderzoek wordt het wereldspelmateriaal van Nel Ojemann ingezet.

Team onderzoekers

Er staat een team diagnosticeerders klaar in Nederland door Beeld en Brein opgeleid. Zoek je een onderzoeker op beelddenken? Klik dan hier.

wereldspel van Ojemann

Anneke Bezem leert cursisten een Beelddenkonderzoek af te nemen.

De Beelddenk test.

Je kunt door middel van de vragenlijst een indicatie krijgen of je een beelddenker bent of een taaldenker. Let op! Deze vragenlijst is niet voldoende om te kunnen zeggen op welke manier jij je informatie verwerkt!

Wil je de Beelddenk-test doen? Klik hier.