E-Book Beelddenken
Direct gratis Downloaden

Page content

Beelddenk test

De beelddenk test:

Verwerk ik mijn informatie met beeld of taal?

Ieder mens wordt als 100% beelddenker geboren. Beelddenken is een oorspronkelijk proces dat ieder mens in meer of mindere mate in zich heeft. Beelddenken is een snelle, creatieve en associatieve manier van denken. Beelddenkers werken vanuit gehelen, het overzicht, zoeken naar overeenkomsten en werken op inzicht. In de kinderjaren ontwikkelt zich het taaldenken. Taaldenken is een aangeleerd proces. Taaldenkers kijken naar  details, werken vanuit de analyse, zoeken naar verschillen en kunnen goed automatiseren. De beelddenk test geeft alleen een indicatie.DSC01569

Talige maatschappij

Tot en met de kleutertijd zijn kinderen dus zeker beelddenkers. Langzaam ontwikkelt zich het taal- en begripsdenken. Dit wordt versterkt door ons schoolsysteem, dat het talige stimuleert en het beeldende op de achtergrond plaatst. Het beelddenken wordt bij de meeste kinderen percentsgewijs steeds kleiner, terwijl het taaldenken naar voren komt. Na het tiende jaar stopt dit proces. Het kind heeft zijn manier van denken gevormd en zal dit zijn leven zo blijven doen.
Mensen die voornamelijk gebruik maken van het visuele leersysteem, noemen we beelddenkers.
Mensen die voornamelijk gebruik maken van het verbale leersysteem, noemen we taaldenkers.

Kenmerken

De voorkeursmanier van denken van mensen bepaalt hoe ze communiceren:
Een taaldenker kijkt naar details, naar verschillen en denkt analytisch (in stapjes). Een taaldenker werkt vanuit de kern op tijd, taal en volgorde.
Een beelddenker kijkt naar gehelen, naar overeenkomsten en denkt associatief. Hij zal vanuit het geheel al associërend naar de oplossing werken.
Wees je dus bewust hoe je denkt!

De test zelf

De beelddenk test bestaat uit dertig vragen die beantwoord worden met: nee of ja.
De beelddenk test geeft inzicht in jouw manier van informatie verwerken.

Aan de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend.

De test is bedoeld om je een overzicht te geven van jouw mogelijke wijze van denken en verwerken van informatie. Door middel van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek kan Beelddenken worden gediagnosticeerd. De test heeft niet de bedoeling een gedegen onderzoek te vervangen.

DOE DE TEST