De leerkracht wil dat mijn kind nog een jaar in groep 2 blijft?!

Een Individueel Onderwijskundig Kleuter Onderzoek geeft antwoord!

E-learning Beeld en Brein Kleuteronderzoek

Mijn kind mag niet naar groep 3.
Ik twijfel daar over
.

ouder van Elize uit groep 2

Met de vraag: Is het nodig dat mijn kind groep 2 over doet?komen ouders regelmatig bij ons. De leerkracht geeft het advies om een jaar langer te kleuteren. Maar de ouder heeft het gevoel dat zijn kind wel aan groep 3 toe is.

Een individueel Onderwijskundig Kleuteronderzoek geeft antwoord.

Het onderzoek geeft inzicht in reken- en leesvoorwaarden. Na het onderzoek kun je een advies geven aan de ouders; naar groep 3 of toch een jaar langer in groep 2.

De opzet van het onderzoek:

We hebben het gedachtegoed van Nel Ojemann gecombineerd met de ontwikkelingstheorie van ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaet. Het onderzoek is zo samengesteld dat we de verschillende ontwikkelingen testen. Maar dat het totale kleuteronderzoek niet langer duurt dan ongeveer anderhalf. Na het onderzoek heb je goed inzicht op de ontwikkeling van het kind en kun je een onderbouwde conclusie trekken.

Het Individueel Kleuter Onderzoek geeft inzicht in:

  • taaldenken/beelddenken
  • de cognitieve ontwikkeling
  • de taalvoorwaarden
  • de rekenvoorwaarden worden bekeken in 4 brongebieden
  • Goodenough draw-a-man test
  • middenlijn oefeningen

Vereiste vooropleiding: Beeld en Brein Beelddenk-specialist

De e-learning bevat veel video materiaal. We nemen alle onderzoeken door. En we bespreken drie uitgewerkte onderzoeken. 

Locatie

Je eigen luie stoel.

Data en tijd

Je kunt starten wanneer jij dat wilt en je eigen tijd indelen.

Docent Anneke Bezem MSc.

Anneke Bezem 'Kijk naar mogelijkheden!`

Docent Marjon Lugthart BSW, hoogbegaafdheidsspecialist

Marjon Lugthart `Je mag zijn wie je bent!`

Geregistreerd bij het CRKBO

Vrijgesteld van BTW.

Tijdsbesteding: gemiddeld 10-15 uur

HBO denkniveau

€ 327,00 

Je kunt starten als de opleiding Beelddenk-specialist is afgerond.

Ik wil deze module graag volgen.

Inschrijfformulier e-learning Beeld en Brein Kleuteronderzoek