Wil jij ook Beelddenken leren diagnosticeren?

De e-learning Beeld en Brein Beelddenk-specialist leidt op tot het diagnosticeren van Beelddenken.

Je leert een Individueel Onderwijskundig Onderzoek af te nemen om Beelddenken te diagnosticeren.

Een Beeld en Brein® Beelddenk-specialist

 • is gespecialiseerd in didactiek, pedagogiek en diagnostiek in relatie met Beelddenken.
 • kan naast het diagnosticeren van beelddenken ook handelingsplannen maken en begeleiden met de leerstrategieën die bij het kind horen; talent gericht leren.
 • coacht het kind vanuit de basisproblemen.
De opleiding Beeld en Brein® Coach 2.0 is een vereiste om te kunnen deelnemen aan de e-learning Beeld en Brein® Beelddenk-specialist.

Je leert werken met het non-verbale onderzoeksinstrument `Het Wereldspel`.

Het kind bouwt een dorp. Wat kun je uit de vormgeving halen?

1. Hoe verwerkt het kind zijn informatie, via beelddenken of taaldenken.

2. Welke persoonlijkheidskenmerken laat het kind zien; faalangst, frustratie, communicatieprobleem,...

3. De cognitieve ontwikkeling van het kind.

Ik vind het prettig dat jullie praktijkgericht werken. En dat we altijd met vragen bij jullie terecht kunnen. Fijn bedankt daar voor!

Remedial Teacher basisschool België

Hoe ziet de e-learning Beelddenk-specialist er uit?

  De e-learning bestaat uit twee onderdelen.
  Het eerste deel van de e-learning gaan we alle testen doornemen. We kijken ook naar de uitslag van de testen in relatie met het beelddenken. Aan de hand van beeldmateriaal van `gebouwde dorpen` besteden we veel aandacht aan het herkennen van de cognitieve ontwikkeling uit de vormgeving van het dorp.

In het tweede deel gaan we een aantal onderzoeken met je doornemen.

Daarna ga je zelf een Individueel Onderwijskundig Onderzoek afnemen bij een kind als afsluiting van Beelddenk-specialist. Indien nodig zullen we dit onderzoek telefonisch of met video bellen met je doornemen.

We gebruiken bij de e-learning veel video materiaal.

Jullie nemen ieder afgenomen onderzoek individueel door met alle cursisten persoonlijk. Dat geeft veel duidelijk en inzicht. Heel praktisch dus!

Zorgcoördinator brugklassen

Na de e-learning kun je ...

 • een Individueel Onderwijskundig Onderzoek afnemen om beelddenken te diagnosticeren bij leerlingen in de leeftijdsgroep van 5 – 15 jaar;
 • de cognitieve ontwikkeling en de persoonlijkheidskenmerken bepalen aan de hand van de vormgeving van het gebouwde dorp met het wereldspel;
 • de testresultaten vastleggen in een helder, duidelijk verslag met adviezen;
 • lees-, spelling-, tekstbegrip- en rekentesten afnemen;
 • Vester geheugenonderzoek afnemen, te weten auditief, visueel, lees en kinesthetisch geheugen;
 • non-verbale intelligentietest (Raven) afnemen;
 • de belemmering door Visuele Disfuncties signaleren middels de bioptor en de Van Orden Star ( vereiste kennis uit module III);
 • de stagnatie van de verbale cognitieve stijl in relatie tot visuele disfunctie herkennen;
 • het basisprobleem aangeven van de problemen op school.

Wat, wanneer, hoe...

Data Beeld en Brein Beelddenk-specialist

Je kunt starten wanneer je wilt. De Beeld en Brein Coach 2.0 is een vereiste om te kunnen meedoen met de e-learning Beeld en Brein Beelddenk-specialist.

Locatie en lestijden

Vanuit je eigen luie stoel en je bepaalt je eigen tijd.

Docenten

Anneke Bezem M.Sc. en Marjon Lugthart BSW

Registerleraar

De opleiding Beeld en Brein Beelddenk-specialist is gevalideerd door Registerleraar.

CRKBO

Beeld en Brein is geregistreerd bij het CRKBO, dit betekent vrijstelling van BTW.

Beeld en Brein Beelddenk-specialist bestaat uit
twee modulen.

Module V

In dit onderdeel leer je alle onderzoeken van het het Individueel Onderwijskundig Onderzoek af te nemen.

Module VI

In het tweede onderdeel gaan we kijken hoe je het onderzoek interpreteert. We nemen onderzoeken door en daarna jij ga jij zelf een onderzoek doen.
€ 734,00

E-learning Beeld en Brein Beelddenk-specialist bestaat uit twee modulen.

`Door het vroegtijdig herkennen en erkennen van het beelddenken, kunnen veel (leer)problemen worden voorkomen.`

Zegt docent Anneke Bezem

Ik wil graag starten.

Inschrijfformulier Beeld en Brein Beelddenk-specialist.