Hoe ziet een onderzoek op Beelddenken er uit?

Door middel van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek wordt o.a. Beelddenken gediagnosticeerd.

Wat kun je als ouder doen?

Door het lezen van deze site, en het (h)erkennen van een aantal beelddenkende kenmerken bij uw kind, bent u nieuwsgierig geworden, maar waarschijnlijk ook bezorgd. Wat kunt u doen? Het is aan te raden om een Beelddenkonderzoek te laten afnemen bij een door ons opgeleide gecertificeerde Beeld en Brein® Beelddenk-specialist.

Beelddenkers hebben het moeilijk op school en het leren gaat niet zo snel als we zouden willen, maar we weten nu ook dat dit geen onwil is, maar onmacht.

Door het vroegtijdig signaleren van beelddenken kan zo snel mogelijk hulp geboden worden.

Het wereldspel is onderdeel van het onderzoek. 

In samenspraak met ouders en leerkracht is er de mogelijkheid om kinderen door middel van een Beelddenkonderzoek op beelddenken te laten diagnosticeren, zodat preventieve maatregelen door ouders en leerkracht kunnen worden genomen.

Het onderzoek zelf duurt ongeveer twee uur.

Na het onderzoek worden de bevindingen vadtgelegd in een verslag. Het verslag wordt met de ouder(s) doorgenomen.

Waar bestaat het Individueel Onderwijskundig Onderzoek uit?

  • het wereldspel onderzoek geeft duidelijkheid of uw kind een beelddenker is. Ook komen hierbij persoonlijkheidskenmerken van het kind naar voren, zoals faalangst en/of gedragsproblemen. Tevens kan de cognitieve ontwikkeling uit de vormgeving worden gehaald.
  • het pedagogische en didactische onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van uw kind.
  • de Raven, een non-verbale intelligentie test.
  • een geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.
  • het onderzoek Fixatie Disparatie laat zien of de ogen goed samenwerken over de middenlijn.
  • een schriftelijk verslag, waarin advies wordt uitgebracht.

De kosten voor een Individueel Onderwijskundig Onderzoek bedragen ongeveer € 450,–, inclusief intakegesprek, nabespreking en een compleet verslag van het onderzoek.