We hebben de Kracht van Beelddenken nodig in de toekomst!

De talenten en informatieverwerking van beelddenken is nodig voor één van de 21e-eeuwse vaardigheid in het onderwijs;

Computational Thinking.

E-book: De Kracht van Beelddenken

45 

bladzijden met informatie

4

uitgewerkte voorbeelden

> 35 jaar

onderwijservaring

>30 jaar

Gespecialiseerd in Beelddenken

Wil je ook meer weten over Computational Thinking en waarom we beelddenkers in de toekomst nodig hebben? Het e-book De kracht van Beelddenken geeft antwoorden.
Anneke Bezem M.Sc.
Het E-book De kracht van Beelddenken geeft inzicht en uitleg over Computational Thinking in relatie met Beelddenken en vier uitgewerkte voorbeelden.
-€ 12,50

€ 7,50

Inhoudsopgave E-book de Kracht van Beelddenken

Inleiding

 • Beelddenken en taaldenken; twee cognitieve stijlen
 • die anders leren en denken
 • Beelddenkers in het toekomstige onderwijs

Zie jij het bos of de bomen?

Wat is Beelddenken?

 • Ontdek jouw eerste manier van denken

Wat is leren eigenlijk?

 • Heeft ieder een eigen cognitieve stijl
 • Verschillende aspecten van informatie verwerken
 • Informatie opnemen
 • Aanpakken van hoeveelheid informatie
 • Verwerken van informatie
 • Uitzenden van informatie

Wetenschap en Beelddenken

 • Wetenschappelijk onderzoek 2010
 • Wat zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten
 • ten opzichte van beelddenken
 • Lopende wetenschappelijk onderzoek
 • Beelddenken in het toekomstige onderwijs
 • De kracht van beelddenken
 • Computational Thinking
 • Hoe verloopt het proces van Computational Thinking
 • Waarom sluit dit aan bij Beelddenkers
 • Computational Thinking tegenover Beelddenken
 • Hoe werkt Computational Thinking

Computational Thinking en uitgewerkte voorbeelden

 • Planbord in de kleutergroep
 • Optelsommen in groep 3
 • Koekjes bakken in de bovenbouw van de basisschool
 • Oppervlakte driehoek in de brugklas

Nawoord