Is mijn kind/leerling een beelddenker?

Een Beelddenk-onderzoek geeft antwoord.

Kunnen de problemen op school ontstaan door Beelddenken?

Een Beelddenker verwerkt zijn informatie anders. Het onderwijs sluit aan bij taaldenkers.

We zien dat Beelddenkers het moeilijk hebben  op school, het onderwijssysteem sluit niet aan bij hun informatieverwerking.

Door vroegtijdig signaleren van beelddenken kan zo snel mogelijk hulp geboden worden.

Wat kunnen we doen?

Door middel van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek op Beelddenken kan worden vastgesteld of een kind beelddenker is of niet. 

Dit onderzoek wordt afgenomen door gecertificeerde Beeld en Brein® Beelddenk-specialisten met licentie. Zij zijn opgeleid door onze organisatie Beeld en Brein®.

Wat houdt een Individueel Onderwijskundig Onderzoek om Beelddenken te diagnosticeren in?

Het onderzoek omvat:

  • het wereldspel onderzoek geeft duidelijkheid of uw kind een beelddenker is. Ook komen hierbij persoonlijkheidskenmerken van het kind naar voren, zoals faalangst en/of gedragsproblemen. Tevens kan de cognitieve ontwikkeling uit de vormgeving worden gehaald.
  • het pedagogische en didactische onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van uw kind.
  • de Raven, een non-verbale intelligentie test.
  • een geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.
  • het onderzoek Fixatie Disparatie laat zien of de ogen goed samenwerken over de middenlijn.
  • een schriftelijk verslag, waarin advies wordt uitgebracht.

Waar vind ik een Beeld en Brein Beelddenk-specialist?