Wil jij ook Beelddenken leren signaleren met het Wereldspel en beelddenkers begeleiden?

De opleiding Beeld en Brein Basis Coach Beelddenken geeft antwoord. De opleiding wordt als e-learning aangeboden met veel video instructiefilms met mogelijkheid tot individuele begeleiding.

Beelddenken noemen we in de wetenschap de Visuele Cognitieve stijl.

Beelddenkers verwerken de informatie anders dan taaldenkers. Beelddenken is een onderwijsprobleem. Het onderwijssysteem werkt voornamelijk vanuit de analyse naar het geheel. Een beelddenker werkt vanuit het geheel naar de analyse. Dat is het probleem.
Anneke Bezem M.Sc. docent opleiding

De opleiding Beeld en Brein Basis Coach wordt als e-learning aangeboden en bestaat uit twee modulen.

Module: Beelddenken en taaldenken.

Module: Signaleren met het Wereldspel.

Het is belangrijk dat ieder kind vanuit zijn talenten mag leren. Pas dan leert een kind vanuit zelfvertrouwen en is school leuk! Er komt dan uit wat er in zit!
Marjon Lugthart BSW docent opleiding

Wat houdt de module Beelddenken en Taaldenken in?

Verschillen tussen Beelddenken en Taaldenken.

We gaan in deze module Beelddenken-Taaldenken in op de theorie over de verschillen tussen beelddenken en taaldenken. Pas als je de verschillen begrijpt kun je de beelddenkers coachen. Beelddenken en Taaldenken hebben een andere manier van informatie opnemen, verwerken en gebruiken.

Visual Thinking Method (wetenschappelijk aangetoond).

Praktische video-uitleg over de Beeld en Brein Visual Thinking Method, een leerstrategie die goed aansluit bij beelddenken.

`Visual thinking method, a two-step procedure; the color markup (Kleurenpatroon) en the mapping technique (Mindmap)`

Visual thinking method kent twee technieken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en ook complementair aan elkaar zijn. De twee technieken bestaan uit het analyseren van een tekst door een kleurenpatroon en daaraan gekoppeld een gestructureerde mindmap om effectief teksten te leren. Tekstbegrip en leren verbetert significant. De resultaten van het leren van een tekst en het tekstbegrip verbetert met ongeveer 50% komt uit het wetenschappelijk onderzoek.

Verhaaltjessommen (contextsommen).

Praktisch video-uitleg over de aanpak van contextsommen (verhaaltjessommen). We gebruiken hierbij een kleurenpatroon. De leerling leert op een gestructureerde manier de rekenformule te ontdekken in de contextsom met verschillende kleuren. De rekenformule ontdekken is lastig voor een beelddenker.

Automatiseren van plus-, min- en tafelsommen.

Praktische video-uitleg van korte, effectieve oefeningen om optellen, aftrekken en tafels te automatiseren. We benutten hierbij ook de effectiviteit van bewegen.

Woordjes leren.

Praktische video-uitleg over de BiK methode om woordjes te leren. Dit sluit aan bij de informatieverwerking van de beelddenker. De BiK methode is wetenschappelijk onderzocht.

Werkgeheugen.

Het werkgeheugen is vaak zwak bij een beelddenker. We geven een aantal effectieve oefeningen vanuit beweging om het werkgeheugen te ontwikkelen.

Wat houdt de module Signaleren van Beelddenken met Wereldspel in?

Theorie van het Wereldspel.

Module II start met de theorie en de geschiedenis van het wereldspel. Het Wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument om beelddenken te signaleren en inzicht te krijgen in persoonlijkheidskenmerken. Het wereldspel bestaat uit gekleurde houten elementen, zoals huizen, bomen, dieren, auto's...

Praktisch werken met het wereldspel.

Praktische video-uitleg over hoe je met het wereldspel Beelddenken signaleert. Het kind bouwt een dorp. Je krijgt inzicht door de manier van bouwen in de informatieverwerking van het kind, m.a.w. hanteert het kind voornamelijk het Beelddenken of het Taaldenken.

Welke persoonlijkheidskenmerken laat een kind zien?

De vormgeving van het gebouwde dorp laat persoonlijkheidskenmerken van het kind zien. Persoonlijkheidskenmerken als faalangst, boosheid, opvoedingsproblematiek, frustratie,...

De persoonlijkheidskenmerken nemen we stapsgewijs door met een video's.

Hoe verwerkt het kind zijn informatie?

Je leert aan de vormgeving van het gebouwde resultaat te zien hoe het kind zijn informatie verwerkt; beelddenken of taaldenken.

Tijdens het bouwen oberveer je.

Je observeert onder andere de fijne motoriek, links- of rechtshandig.

Het is een non-verbaal onderzoeksinstrument.

Het wereldspel is kindvriendelijk. Geschikt voor onder andere taalzwakke kinderen, faalangstige kinderen...

Beeld en Brein Basis Coach Beelddenken als e-learning in de academie.beeldenbrein.

Wanneer starten?
Je kunt elk moment starten. Vandaag inschrijven...dezelfde week nog starten!
Waar?
Je kunt de e-learning Beeld en Brein Basis Coach Beelddenken volgen  vanuit je `eigen luie stoel`.
Hoe?
Naast de e-learning in de academie van Beeld en Brein bieden we persoonlijke begeleiding via WhatsApp, mailen en bellen aan.
Voor wie?
De e-learning is geschikt voor leerkrachten, begeleiders van leerlingen en alle geïnteresseerden.
€ 734,--
€ 534,--

E-learning Basis Coach Beelddenken inclusief:

Toegang tot Academie van Beeld en Brein met veel video-instructies en e-books.

Daarnaast zijn er mogelijkheden voor ondersteuning via mail, WhatsApp en bellen.


Exclusief: Het wereldspel (€ 300,-- incl. 21% BTW). In de module staat informatie over de aanschaf van het wereldspel.