arrow_drop_up arrow_drop_down

Wil jij ook Beelddenken leren diagnosticeren?

Deze tweedaagse opleiding Beeld en Brein Beelddenk-specialist leidt op tot het diagnosticeren van Beelddenken

Je leert een Individueel Onderwijskundig Onderzoek af te nemen op Beelddenken

Een Beeld en Brein® Beelddenk-specialist

 • is gespecialiseerd in didactiek, pedagogiek en diagnostiek in relatie met Beelddenken.
 • kan naast het diagnosticeren van beelddenken ook handelingsplannen maken en begeleiden met de leerstrategieën die bij het kind horen; talent gericht leren.
 • coacht het kind vanuit de basisproblemen.
De opleiding Beeld en Brein® Coach 2.0 is een vereiste om te kunnen deelnemen aan de opleiding Beeld en Brein® Beelddenk-specialist.

Je leert werken met het non-verbale onderzoeksinstrument `Het Wereldspel`.

Het kind bouwt een dorp. Wat kun je uit de vormgeving halen?

1. Hoe verwerkt het kind zijn informatie, via beelddenken of taaldenken.

2. Welke persoonlijkheidskenmerken laat het kind zien; faalangst, frustratie, communicatieprobleem,...

3. de cognitieve ontwikkeling van het kind.

Ik vind het prettig dat jullie met kleine groepen werken. Je voelt rust en aandacht. Fijn bedankt daar voor!

Remedial Teacher basisschool België

Hoe ziet de opleiding er uit?

 • Eerste studiedag

De eerste dag van de opleiding gaan we alle testen doornemen. We kijken ook naar de uitslag van de testen in relatie met het beelddenken. Aan de hand van `gebouwde dorpen` besteden we veel aandacht aan het herkennen van de cognitieve ontwikkeling uit de vormgeving van het dorp.

Na de eerste studiedag ga je een Individueel Onderwijskundig Onderzoek afnemen bij een kind.

 • Tweede studiedag

De tweede dag van de opleiding wordt elk afgenomen onderzoek van iedere cursist besproken. Cursisten ervaren dit als een effectieve en fijne manier om de materie onder de knie te krijg

Jullie nemen ieder afgenomen onderzoek door met alle cursisten. Dat geeft veel duidelijk en inzicht. Heel praktisch dus!

Zorgcoördinator brugklassen

Na de opleiding kun je ...

 • een Individueel Onderwijskundig Onderzoek afnemen om beelddenken te diagnosticeren bij leerlingen in de leeftijdsgroep van 5 – 15 jaar;
 • de cognitieve ontwikkeling en de persoonlijkheidskenmerken bepalen aan de hand van de vormgeving van het gebouwde dorp met het wereldspel;
 • de testresultaten vastleggen in een helder, duidelijk verslag met adviezen;
 • lees-, spelling-, tekstbegrip- en rekentesten afnemen;
 • Vester geheugenonderzoek afnemen, te weten auditief, visueel, lees en kinesthetisch geheugen;
 • non-verbale intelligentietest (Raven) afnemen;
 • de belemmering door Visuele Disfuncties signaleren in relatie met de twee cognitieve stijlen; beelddenken en taaldenken;
 • de stagnatie van de verbale cognitieve stijl in relatie tot visuele disfunctie herkennen;
 • het basisprobleem aangeven van de problemen op school.

Wat, wanneer, hoe...

Data Beeld en Brein Beelddenk-specialist

vrij 12 oktober en vrij 9 november 2018 VOL

zaterdag 28 september en zaterdag 2 november 2019 VOL

zaterdag 16 november en zaterdag 2 november 2019 VOL

zaterdag 8 mei 2020 en zaterdag 6 juni 2020

Locatie

MFC De Boerderij De Schooten 

Gr. Magd. van Waardenburglaan 22 in Den Helder. Gratis parkeren.

Zes minuten loopafstand van station Den Helder Zuid.

20% korting bij gelijktijdig inschrijven voor de Beeld en Brein Coach 2.0 opleiding 

Kosten: € 747,-- incl. werkmap, testbladen en Raven onderzoek.

€ 595,00 bij gelijktijdig inschrijven met de Beeld en Brein Coach 2.0 opleiding.

Na deze opleiding Beelddenk-specialist kun je de eendaagse opleiding Individueel Kleuter Onderzoek volgen.

Lestijden

De inloop is vanaf 9.00 uur. De opleiding duurt van 9.30 uur tot 16.00 uur.

Registerleraar

De opleiding Beeld en Brein Beelddenk-specialist is gevalideerd door Registerleraar.

CRKBO

Beeld en Brein is geregistreerd bij het CRKBO, dit betekent vrijstelling van BTW.

Door het vroegtijdig herkennen en erkennen van het beelddenken, kunnen veel (leer)problemen worden voorkomen.

Zegt docent Anneke Bezem

Ik doe graag mee en schrijf me in

Direct inschrijven.


Inschrijving Beeld en Brein® opleiding

 • Kies hier de opleiding
 • Uw gegevens zijn veilig
 • Hier kun je aangeven of je in termijnen wilt betalen