NIEUW online training voor ouders van Beelddenkers
Tot 14 oktober 53% korting. Ik wil graag meer informatie.

Page content

article content

negen tips bij beelddenken voor ouders

Hoe kan ik als ouder helpen bij Beelddenken?

Laten we eerst eens kijken wat beelddenken inhoudt. Daarna volgen negen tips bij Beelddenken voor ouders om hun beelddenker te steunen.

Wat is beelddenken?

Beelddenken is een oorspronkelijk denkproces, een zintuiglijk waarnemen. We worden allemaal als beelddenker geboren.
Beelddenken denkt vanuit het geheel al associërend naar de kern met een voorkeur voor beelden.

Taaldenken

Taaldenken is een aangeleerd proces, dat door de talige maatschappij gestimuleerd en ontwikkeld wordt. Rond het vierde jaar gaat het taaldenken zich naast het beelddenken ontwikkelen. Maar bij een aantal kinderen komt het taaldenken niet op gang. Ons onderwijssysteem is voornamelijk gericht op taaldenken. Taaldenken denkt vanuit de kern stap voor stap naar het geheel met een voorkeur voor taal. negen tips bij beelddenken voor ouders

Wetenschap

In de wetenschap spreken we over de verbale cognitieve stijl bij taaldenken en bij beelddenken spreken we over de visuele cognitieve stijl.

Tien tips bij beelddenken voor ouders

  1. Bied de Beelddenker veel structuur en duidelijke regels.
  2. Geef korte, gestructureerde opdrachten.
  3. Laat het kind je aankijken bij instructies.
  4. Een beelddenker kan zich moeilijk aan tijden houden.
  5. Een beelddenker heeft een beperkte woordenschat.
  6. Het is voor een beelddenker lastig om een verhaal op volgorde te vertellen.
  7. De beelddenker bevindt zich in zijn beeld.
  8. Een beelddenker heeft een zwak tijdsbesef.
  9. Een beelddenker laat vaak een zwakke concentratie zien.

Tip 1:  Bied de Beelddenker veel structuur en duidelijke regels.

Het is verstandig dat ouders veel structuur en duidelijke regels bieden. Beelddenken is een associatief denken. Door de vele associaties de wereld van het kind chaotisch.
Structuur en duidelijke regels geeft de Beelddenker een kader en houvast in zijn chaotische, associatieve wereld.

negen tips bij beelddenken voor oudersTip 2: Geef korte, gestructureerde opdrachten.

Het is belangrijk dat ouders de Beelddenker korte, gestructureerde opdrachten geven. Je bent als ouder geneigd om te zeggen: ‘Ga naar boven douchen, je pyjama aandoen en je tanden poetsen.’ De kans is groot dat het kind beneden komt zonder gedoucht te hebben, maar dat het kind alleen zijn tanden heeft gepoetst. Bij de opdracht van de ouder zag het kind de beelden voor zich en had in zijn beleving al gedoucht en zijn pyjama aangedaan, dus gaat het kind alleen de tanden poetsen.

Tip 3: Laat het kind je aankijken bij instructies.

Beelden gaan voor taal bij Beelddenken. Een beelddenker is auditief zwak (luisteren); daarom is het belangrijk dat het kind geluid ‘ziet’. Als je als ouder het kind instructies geeft, laat het kind je aankijken.

Tip 4: Een beelddenker kan zich moeilijk aan tijden houden.

Beelddenkers hebben moeite met het verwerken van seriële informatie (tijd en volgorde). Een beelddenker kan zich daardoor moeilijk aan de tijd houden. Als een beelddenker om vijf uur thuis moet zijn om te eten, zal hij vaak te laat zijn. Het overkomt de beelddenker doordat hij niets met tijd heeft. Probeer een ijkpunt te vinden. Bijvoorbeeld: ‘Als het licht van de lantaarnpalen aangaan, moet je naar huis komen`.

Tip 5: Een beelddenker heeft een beperkte woordenschat.

Je negen tips bij beelddenken voor oudersziet bij beelddenkers een beperkte woordenschat. Zij verwerven en verwerken informatie immers via beelden. Op grond van hun beelden komen beelddenkers tot conclusies, waarbij een grote woordenschat niet belangrijk is. Woorden waar moeilijk een beeld bij te maken is, worden helemaal niet opgeslagen. Bijvoorbeeld het woord `democratie` kun je moeilijk een beeld maken.
Het is aan te raden om met taal te spelen met je kind op een speelse manier.
Taalspelletjes kun je prima doen als je in de auto rijdt of aan tafel eet. Maak een spel van ‘Wat rijmt er op hand…’, `kant, mand, zand,…`
Of:
`Zoek twee woorden met dezelfde betekenis`. Dat is bijvoorbeeld het woord boot en schip.
Maar ook leuk en zinvol: 
 `Zoek één woord met twee betekenissen`. Bijvoorbeeld: ‘kussen’.

Tip 6: Het is voor een beelddenker lastig een verhaal op volgorde te vertellen.

Een beeld heeft geen begin en geen eind. Een verhaal wel.
Een beelddenker moet leren de beelden achteraf te vertalen in woorden. Het is voor de beelddenker lastig om een goed samenhangend verhaal te vertellen. Zij beginnen vaak midden in een gebeurtenis te vertellen. Het verhaal heeft geen kop en geen staart.

`Hoe kun je het op volgorde vertellen van een verhaal bevorderen?`
Neem ’s avonds de dag door met het kind zodat het kind leert om gebeurtenissen chronologisch te vertellen. Begeleid het kind daarin. Laat het kind de gebeurtenis eerst tekenen en dan vanuit het geheel van de tekening het verhaal vertellen. Deze manier sluit aan bij zijn manier van informatieverwerking.

Tip 7: De beelddenker bevindt zich in zijn beeld.

Beelddenkers bevinden zich in het beeld in gedachten. Als zij een rij stoelen achter elkaar hebben gezet als trein, zit de beelddenker ook ‘echt’ in de trein.
Wanneer ze onverwacht gestoord worden in hun spel, kan dat resulteren in hevige paniekreacties en/of driftbuien. Geef als ouder op tijd aan wanneer zij ‘uit de trein moeten stappen’ om te eten. Dat voorkomt een heleboel ellende.

Beelddenken en KlokkijkenTip 8: Een beelddenker heeft een zwak tijdsbesef.

Een beelddenker heeft een zwak tijdsbesef. Als ouder kun je door middel van leuke, korte spelletjes tijdsbesef bevorderen. Laat de beelddenker eerst eens ervaren hoe lang een minuut is (ongeveer 60 tellen). Gebruik daarbij een stopwatch. Maak er een spel van. Het kind houdt één minuut zijn mond dicht en als hij denkt dat de minuut om is, mag hij praten.
Met een kookwekker wordt het spelelement nog spannender! Uitbouwen met twee minuten enz.
Als het tijdsbesef een beetje op gang komt, kan de ouder de volgende vragen stellen:
‘Hoeveel minuten eet je bij het avondeten? Hoeveel minuten douch je?‘, enz.

Tip 9: Een beelddenker laat vaak een zwakke concentratie zien.

Beelddenkers laten vaak een zwakke concentratie zien. De beelddenker wil het geluid zien omdat het kijken voor het horen gaat. Onderstaande concentratie oefeningen zijn leuk en effectief.

Pinkelen

Pinkelen’; tik met de duim beurtelings de wijsvinger, de middelvinger, de ringvinger, de pink, de ringvinger, de middelvinger, de wijsvinger aan. Doe deze oefening een aantal keren achter elkaar met beide handen tegelijk.

Duimen

Duimen‘; zet de duim van de rechterhand tegen de wijsvinger en van de linkerhand. Zet daarna de duim van de linkerhand tegen de wijsvinger van de rechterhand. Herhaal deze procedure een aantal maal.

Beelddenken of ADHD?

Lees het blog over de verschillen tussen ADHD en Beelddenken

MEER informatie over beelddenken

negen tips bij beelddenken voor ouders

Anneke Bezem

Veel plezier met onze unieke beelddenkers!