Page content

Beelddenkonderzoek

Wat kunt u doen?

Door het lezen van deze site, en het (h)erkennen van een aantal beelddenkende kenmerken bij uw kind, bent u nieuwsgierig geworden, maar waarschijnlijk ook bezorgd. Wat kunt u doen? Het is aan te raden om een Beelddenkonderzoek te laten afnemen bij een gecertificeerde Beeld en Brein® Beelddenk-specialist.

Beelddenkonderzoek

wereldspel

Het wereldspel is onderdeel van het onderzoek. We kunnen dan gerichte hulp aanbieden passende bij zijn manier van informatie verwerken en verwerven.

Beelddenkers hebben het moeilijk op school en het leren gaat niet zo snel als we zouden willen, maar we weten nu ook dat dit geen onwil is, maar onmacht.
Door het vroegtijdig signaleren van beelddenken kan zo snel mogelijk hulp geboden worden.
Door middel van een Individueel Onderwijskundig Onderzoek kan worden vastgesteld of een kind beelddenker is of niet.

In samenspraak met ouders en leerkracht is er de mogelijkheid om kinderen door middel van een Beelddenkonderzoek op beelddenken te laten diagnosticeren, zodat preventieve maatregelen door ouders en leerkracht kunnen worden genomen.
Door heel Nederland zijn gecertificeerde Beeld en Brein® Beelddenk-specialisten met licentie opgeleid door onze organisatie Beeld en Brein®.

De procedure neemt ongeveer tien uur in beslag, waarvan het onderzoek met het kind zelf twee uur duurt.
Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt dat met de ouder(s) wordt doorgesproken. De leerkracht van het kind krijgt dit verslag van de ouder(s).

Het individuele onderzoek omvat:onderzoek Fixatie Disparatie

  • het wereldspel onderzoek geeft duidelijkheid of uw kind een beelddenker is. Ook komen hierbij persoonlijkheidskenmerken van het kind naar voren, zoals faalangst en/of gedragsproblemen. Tevens kan de cognitieve ontwikkeling uit de vormgeving worden gehaald.
  • het pedagogische en didactische onderzoek geeft inzicht in het leer- en denkniveau van uw kind.
  • de Raven, een non-verbale intelligentie test.
  • een geheugenonderzoek geeft de sterke en zwakke leeringangen aan.
  • het onderzoek Fixatie Disparatie laat zien of de ogen goed samenwerken over de middenlijn.
  • een schriftelijk verslag, waarin advies wordt uitgebracht.

De kosten voor een Individueel Onderwijskundig Onderzoek bedragen € 450,–, inclusief intakegesprek, nabespreking  en een compleet verslag van het onderzoek.

KLIK HIER VOOR EEN BEELDDENK-SPECIALIST IN DE REGIO