Page content

Beeld en Brein® Schoolbasis; leren leren voor basisonderwijs

Leren leren voor kinderen uit het basisonderwijs

Talent Gericht Leren in balans met jezelf voor jeugd vanaf groep 4

Werkboek-voorkantKinderen leren leren in de training Beeld en Brein® Schoolbasis. Beelddenkers leren anders. De wetenschappelijk bewezen Beeld en Brein® Leerstrategie (Visual Thinking Method) sluit naadloos aan bij het anders leren van een beelddenker. Het kind kan met deze Leerstrategie gebruik maken van zijn eigen talenten bij het leren en werken op school. Juist bij dyslexie, AD(H)D, ASS en beelddenken is het effect enorm. Maar wetenschappelijk onderzoek leert dat alle kinderen baat hebben bij deze manier van werken. Het kind ervaart (eindelijk) succes en het zelfvertrouwen groeit. Leren wordt LEUK!

Beeld en Brein® Schoolbasis is gericht op:

Het werken met beide hersenhelften.
Door met beide hersenhelften te werken, en alle leeringangen te gebruiken, zal leerstof makkelijker worden onthouden en toegepast. Met oefeningen, aanleren van geheugentechnieken en inzicht in hoe hersenen werken, zal het kind bewuster en dus beter leren.

DSC01448Beter tekstbegrip met een kleurenpatroon

Veel kinderen hebben moeite met begrijpend lezen (tekstverklaring). Het herkennen van kernwoorden in een tekst en het leggen van verbanden, is noodzakelijk bij het lezen en leren. Met behulp van een kleurenpatroon haal je de hoofd- en bijzaken uit een tekst. Zo ontstaat inzicht in structuur van (leer)teksten. Dit geeft het kind houvast en handvatten om met een tekst aan de slag te gaan. Het zelfvertrouwen zal toenemen doordat het kind leert vanuit het overzicht!

De Beeld en Brein® mindmap

Door het maken van een gestructureerde mindmap wordt er vanuit het overzicht geleerd met taal en beeld. Daardoor is leren effectiever en leuker! Het leren gaat op deze manier vele malen sneller en kind ontwikkelt meer zelfvertrouwen.

Rekenen met kleur

De kinderen leren contextsommen aan te pakken met een kleurenpatroon. Dit geeft het kind inzicht in de rekenformule die bij de opgave hoort. Indien nodig wordt er aandacht besteed aan het werkgeheugen.

Het organiseren van werkstukken en verslagen

Met behulp van een Beeld en Brein® mindmap kunnen ook werkstukken, spreekbeurten en (boek)verslagen worden opgezet en uitgewerkt. Doordat er overzicht ontstaat, kan er gericht worden gezocht naar informatie en ontstaat als vanzelf de structuur.

Het leren omgaan met je angsten en onzekerheden

Faalangst en onzekerheid kunnen het kind belemmeren bij het leren. Met behulp van oefeningen en zelfbeeldoefeningen, leert het kind om te gaan met onzekerheid. Het kind leert zowel letterlijk als figuurlijk STERK in het leven te staan.

Leren lerenInformatie:

De training Beeld en Brein® Schoolbasis wordt in kleine groepen gegeven door zelfstandig werkende trainers/coaches met licentie in het hele land.

Ook belangstelling om Beeld en Brein® Coach te worden?

Begeleiding? kijk hier voor een coach in uw regio >