Page content

Beeld en Brein® Leren motiveren voortgezet onderwijs

Leren leren voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs 

Beeld en Brein® Leren motiveren, ontwikkelt intrinsieke motivatie

leren_motiveren1De training Beeld en Brein® Leren motiveren coacht pubers van extrinsieke motivatie naar intrinsieke motivatie. Pas dan kan een puber tot leren leren en presteren komen. Hij wil wel leren, maar weet vaak niet hoe.

Het is de bedoeling dat de puber inzicht krijgt in zichzelf en in de wijze waarop hij leert; beelddenken of taaldenken. Een beeelddenker leert anders dan een taaldenker.

Een puber heeft een intern doel nodig om tot presteren en tot leren leren te komen. Pas als een puber weet wie hij is en wat zijn talenten zijn, kan hij tot doelen komen en zal motivatie ontwikkelen. De puber leert vanuit zijn talenten te leren en werken.

Het coachingstraject biedt de puber handvatten om zichzelf te leren kennen en zijn doel(en) te stellen. Daarnaast leert de puber verschillende leerstrategieën, zoals mindmapping, conceptmapping, woordjes leren en huiswerk plannen

Het coachingstraject Beeld en Brein® leren motiveren biedt de puber:

  • Inzicht in zijn eigen cognitieve stijl; beelddenken of taaldenken
  • Ontdekken van zijn talenten
  • Verschillende Beeld en Brein® Leerstrategieën en de toepassingen
  • Handvatten om keuzes te maken en doelen te stellen
  • Een effectieve manier om huiswerk te plannen
  • Woordjes leren
  • Inzicht in voeding, slapen en bewegen
  • Brein balans oefeningen
  • (intrinsieke) motivatie

leren_motiveren2Beeld en Brein® heeft een landelijk netwerk van deskundig opgeleide Beeld en Brein® PUBERcoaches. Op verzoek kunnen zij hun certificaat tonen.

Een Beeld en Brein® Coach werkt met de Beeld en Brein® Schoolbasis. De training leert het kind wetenschappelijk aangetoonde leerstrategieën die aansluiten bij beelddenken. En het kind leert vanuit balans zijn talenten te benutten.

Zelf kinderen begeleiden? KIJK naar onze opleidingen.

Begeleiding kijk hier voor een coach in uw regio >